Angajatori

SONDAJ IN RANDUL ANGAJATORILOR SI FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA

COMUNICAT privind sondajul organizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în vederea identificării deficitului de forţă de muncă şi nevoia de calificare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, realizează o analiză privind deficitul de forţă de muncă din economie şi nevoia de calificare, prin intermediul sondajului în rândul angajatorilor şi furnizorilor de formare profesională care se confruntă cu lipsa de personal sau cu lipsa de personal calificat.

Acest sondaj, care se va incheia la data de 31 octombrie 2013, îşi propune o analiza a lipsei de personal la nivel local, zonal şi naţional, dar şi a nevoilor companiilor de calificare si de noi meserii in raport cu oferta furnizorilor locali de formare.

Sondajul se va realiza prin intermediul unor chestionare, unul destinat angajatorilor şi celălalt destinat furnizorilor de formare profesională. Chestionarele pot fi descărcate de pe pagina de internet a agenţiei. Acestea sunt atat in format word cât şi PDF.

Având în vedere că experienţa dumneavoastră este importantă pentru acţiunile pe care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate să le întreprindă în scopul calităţii serviciilor, vă invită, ca în funcţie de tipul de firmă, să completaţi unul dintre chestionare.

Pentru a asigura unicitatea informaţiilor cuprinse în chestionar vă invităm, să utilizaţi codurile CAEN şi codurile COR din nomenclatoarele ataşate.

Chestionarele completate pot fi trimise la adresa de email: secretariat.mpm@anofm.ro, sau prin postă, pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă , strada Avalanşei, nr 20-22, sector 4, Bucureşti cu menţiunea „ APM - analiza deficit si nevoia de calificare 2013".

Participand la acest studiu aveti oportunitatea de a contribui la identificarea de noi calificari si la realizarea unei corelari cat mai bune intre cererea si oferta de forta de munca calificata in domeniul în care vă desfăşuraţi activitatea. De asemenea, in cadrul chestionarului, aveti posibilitatea de a formula opinii, sugestii si recomandari.

Raspunsurile dumneavoastra la acest chestionar sunt confidentiale si neidentificabile de catre terti.

Analiza vă va fi transmisă cel mai probabil pe parcursul trimestrului I 2014, in format electronic, ceea ce va va permite sa aveti o imagine a starii actuale a fortei de munca calificate si a calificarilor.

Intrebarile suplimentare referitoare la chestionar va rugam să le transmiteţi la adresa de email mai sus indicată.

Va multumim pentru participare si pentru timpul acordat completarii acestui chestionar.
AtaşamentMărime
Chestionar firme - FTF 2013 sust.pdf608.62 KB
Chestionar firme - FTF 2013 sust.doc637 KB
Chestionar formatori - FTF sust 2013.doc542 KB
Chestionar formatori - FTF sust 2013.pdf692.71 KB
cor.pdf698.01 KB
CAEN.pdf125.06 KB

În atenţia angajatorilor

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă reaminteşte angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nederminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor angajaţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:-500 lei, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
-600 lei, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
-750 lei, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nederminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, pentru 18 luni.

Angajatorii sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor încadraţi în condiţiile de mai sus cel puţin 3 ani.

Selectie angajatori Calarasi

ANUNT

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi organizeaza in data de 20.07.2009, ora 12,00 selectie de oferta pentru angajatorii care organizeaza programe de formare profesionala pentru proprii angajati in conformitate cu prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru a participa la selectie, cererea de solicitare a finantarii formulata de cei interesati, va fi insotita de documentele prevazute la art. 2 din Ordinul nr. 406/2004 al ministerului muncii familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii de evaluare si selectie a angajatorilor care beneficiaza de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.
Data limita de depunere a documentatiei este 20.07.2009 ora 12,00
Selectia angajatorilor se va realiza in data de 21.07.2009, ora 12.00, avandu-se in vedere urmatoarele criterii:
1. Punctajul obtinut in urma sesiunii de evaluare a programelor de formare profesionala;
2. Numarul si categoriile de someri inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, incadrati in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia angajatorilor;
3. Nivelul indicatorului " ponderea somerilor in populatia stabila 18-62 ani" la nivelul localitatii unde isi desfasoara activitatea persoanele din randul salariatilor angajatorului carora li se adreseaza programul de formare profesionala.
In conformitate cu art. 7, alin. 8 si 9 din Ordinul nr. 406/2004, precizam urmatoarele:
Se acorda:
- o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat, pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an.
- Cate 0,1 puncte pentru fiecare persoana din randul somerilor incadrata in munca in ultimele 12 luni premergatoare lunii in care se organizeaza selectia;
Categoriile de someri care se puncteaza precum si numarul de puncte acordate pentru fiecare categorie de someri a fost stabilit de A.J.O.F.M. Calarasi, dupa cum urmeaza:
1. someri de lunga durata - 0.4 puncte
2. rromi - 0.7 puncte
3. persoane din mediul rural - 0.3 puncte
4. persoane marginalizate social - 0.2 puncte

Termenul limita de inscriere este 20.07.2009 ora 12.00, data pana la care solicitantii pot procura caietul de sarcini de la sediul A.J.O.F.M. Calarasi, str. 13 Decembrie, nr. 12, informatii la telefon 0242/318377 sau 0242/318376 interior 113.

 

Emite conţinut
urchinTracker();