Informatii Publice

CV Europass

Folosirea CImagineV-ului Europass
prezinta mai multe avantaje:

 

· Este un document standardizat la nivel european, folosit de milioane de persoane si solicitat de catre numeroase institutii publice sau private in vederea participarii la concursuri sau interviuri, sau la angajare;

· Are sectiuni a caror completare se face pe baza unor grile standardizate de auto-evaluare (de exemplu, cea referitoare la competentele lingvistice, bazata pe Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Straine);

· Are sectiuni referitoare la tipuri de competente (fie ca sunt obtinute in cadrul educatiei formale, fie intr-un context non-formal). De exemplu, pot fi introduse date cu privire la competente organizationale, sociale, tehnice.
CV-ul poate fi completat sau actualizat online consultand site-ul http://www.europass-ro.ro, sectiunea "Creeaza". Astfel, utilizatorul are - in fiecare etapa a completarii CV-ului -
acces la explicatii, recomandari si exemple. In plus, completarea online asigura pastrarea formatului standard de CV Europass.

AtaşamentMărime
CV european_ro_RO.doc90.5 KB
cv_europass_en.doc64.5 KB

CV Europass -Noul model

Folosirea CImagineV-ului Europass prezinta mai multe avantaje:

· Este un document standardizat la nivel european, folosit de milioane de persoane si solicitat de catre numeroase institutii publice sau private in vederea participarii la concursuri sau interviuri, sau la angajare;

· Are sectiuni a caror completare se face pe baza unor grile standardizate de auto-evaluare (de exemplu, cea referitoare la competentele lingvistice, bazata pe Cadrul European Comun de Referinta pentru Limbile Straine);

· Are sectiuni referitoare la tipuri de competente (fie ca sunt obtinute in cadrul educatiei formale, fie intr-un context non-formal). De exemplu, pot fi introduse date cu privire la competente organizationale, sociale, tehnice.
CV-ul poate fi completat sau actualizat online consultand site-ul http://www.europass-ro.ro, sectiunea "Creeaza". Astfel, utilizatorul are - in fiecare etapa a completarii CV-ului - acces la explicatii, recomandari si exemple. In plus, completarea online asigura pastrarea formatului standard de CV Europass.

AtaşamentMărime
Noul model_CV_RO.doc593 KB
Noul model_CV_EN.doc241 KB

Din 25 Mai intră în vigoare noul regulament pentru protecţia datelor personale GDPR (General Data Protection Regulation)

Incepând cu 25 Mai 2018, vor fi aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date  și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro

 

Domeniul de aplicare:
- este direct aplicabil în toate statele membre UE
- protejează drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE, indiferent de situarea geografică a operatorului de date
- extinde sfera de aplicare şi asupra operatorilor de date stabiliţi în afara UE, în măsura în care bunurile şi/sau serviciile acestora sunt adresate (şi) persoanelor aflate pe teritoriul UE (acești operatori de date vor trebui să respecte regulile și principiile stabilite de Regulament.
Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, destinat protejării mai eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

Drepturi ale persoanelor vizate:

- Informare: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului informaţiile referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu;
- Acces: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;
- Rectificare: persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caractar personal inexacte sau incomplete care o privesc, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
- Ştergere sau "dreptul de a fi uitat": persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;
- Restricţionare: persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării;
- Portabilitate: persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator.

 

 

Emite conţinut
urchinTracker();