Timis

SERVICII RESTAURANT, SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE SI SERVICII CATERING (COFEE BREAK), INTERPRETARIAT AJOFM TIMIS

Investeste in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara nr. 4
,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major de interventie
4.1 „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”

Titlul proiectului: „SPO
On-line – Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca”

Contract POSDRU / 111/ 4.1/
S/92111

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE IN
VEDEREA

ACHIZITIEI  PUBLICE

servicii
restaurant – CPV
55300000-3 , servicii
de reuniuni si conferinte – CPV
55120000-7 si servicii
catering (cofee break) CPV
55520000-1
(Anexa 2B)
, servicii de interpretariat 79540000-1

 

in cadrul proiectului
,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’

            

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul Republicii nr. 21,
jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, va invita sa
participati la procedura organizata in vederea atribuirii contractului
de achizitie
publica servicii restaurant
, servicii de reuniuni si conferinte, servicii
catering (cofee break)
si servicii de interpretariat in
cadrul proiectului ,,SPO On-line-
Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111,
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Achizitia se va efectua in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si
completarile ulterioare si ale HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare,
avand ca scop buna implementare a activitatilor proiectului SPO
On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ POSDRU
/111/4.1/S/92111
si a respectarii conditiilor din contractul de finantare  POSDRU /111/4.1/S/92111 din
31.05.2011.

 

Conditii minimale de ofertare: Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de
atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta la solicitarea
persoanelor interesate sau pe site-ul institutiei:
http://www.timis.anofm.ro/. Toate cerintele si specificatiile din
documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.

 

Obiectul contractului:  ,,Prestare servicii restaurant – CPV 55300000-3 , servicii de reuniuni si conferinte – CPV 55120000-7 si servicii catering (cofee break) CPV 55520000-1 (Anexa 2B), servicii
de interpretariat
79540000-1

 

Durata contractului: de la data semnarii contractului pana la stingerea obligatiilor asumate
de parti. 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura aplicata
pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa de la operatorii economici furnizori autorizati cu
respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006, art. 19.  
In cazul in care
conditiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerata
admisibila. Daca potentialul ofertant indeplineste conditiile minime de
ofertare, contractul achizitiei publice pentru prestarea serviciilor va fi
atribuit pe baza criteriului de atribuire mai jos enuntat.

 

Criteriul
de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

 

Valoarea
estimata a contractului :                   
33.670
lei

 

Sursa de
finantare :                                         
fonduri europene si bugetul de stat.

 

Adresa
la care se depune oferta: AJOFM TIMIS,
Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159, tel:
0256/294231, fax: 0256/294234.

 

Limba in
care se va transmite oferta:               
Limba romana

 

Data
limita de solicitare a clarificarilor:                       
04.04.2013 , ora 13.00

 

Data si
ora limita de depunere a ofertelor
:                    08.04.2013,
ora 10.00

 

Data si
ora deschiderii ofertelor:                                 
08.04.2013 , ora 10.30

 

Persoana
de contact:               
Carmen NOVAC (responsabil achizitii),
tel: 0744.581.764

 

Pentru informatii
suplimentare va rugam sa ne contactati la sediul din Timisoara, Bdul Republicii
nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159 sau la numerele de tel: 0256/294231, fax:
0256/294234.

Adresa internet a autorităţii contractante:  http://www.timis.anofm.ro

Pentru informatii
detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana va invitam
sa vizitati
www.fseromania.ro

Asteptam cu interes
oferta d-voastra.

 

 

Director
Executiv Interimar

 

Florentin
LATCU 

servicii restaurant, servicii de reuniuni si conferinte si servicii catering (cofee break) - AJOFM TIMIS

Investeste in
oameni!

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN

Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara
nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major
de interventie 4.1 „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare”

Titlul
proiectului: „SPO On-line – Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca”

Contract POSDRU
/ 111/ 4.1/ S/92111

Nr. 901/11.03.2013

 

 

INVITATIE
DE PARTICIPARE IN VEDEREA

ACHIZITIEI  PUBLICE

servicii restaurant – CPV 55300000-3 , servicii de reuniuni si conferinte – CPV 55120000-7 si servicii catering (cofee
break) CPV
55520000-1 (Anexa 2B),

in cadrul proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta
de forta de munca’’

                       

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul Republicii nr. 21,
jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, va invita sa
participati la procedura organizata in vederea atribuirii contractului
de achizitie
publica servicii restaurant
, servicii de reuniuni si conferinte si servicii
catering (cofee break)
, in cadrul proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
POSDRU /111/4.1/S/92111, proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pentru
conferinta regionala ce va avea loc in Drobeta Turnu Severin, in data de
29.03.2013.

Achizitia se va efectua in
conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de
concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare,
avand ca
scop buna implementare a activitatilor
proiectului SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111
si a respectarii conditiilor din contractul
de finantare  POSDRU /111/4.1/S/92111 din
31.05.2011.

 

Conditii
minimale de ofertare
:
Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de
atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta la solicitarea
persoanelor interesate sau pe site-ul institutiei:
http://www.timis.anofm.ro/. Toate cerintele si specificatiile din
documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.

 

Obiectul contractului:  ,,Prestare
servicii restaurant – CPV
55300000-3 , servicii
de reuniuni si conferinte – CPV
55120000-7 si servicii
catering (cofee break) CPV
55520000-1 (Anexa 2B)'';

 

 

 

 

Durata
contractului:
de la
data semnarii contractului pana la stingerea obligatiilor asumate de
parti. 

 

Procedura
aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa de la operatorii
economici furnizori autorizati cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006,
art. 19.  
In cazul in care conditiile minime de
ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerata admisibila. Daca
potentialul ofertant indeplineste conditiile minime de ofertare, contractul
achizitiei publice pentru furnizarea produselor va fi atribuit pe baza
criteriului de atribuire mai jos enuntat.

 

Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

 

Valoarea estimata a contractului :                 2.500 lei.  

 

Sursa de finantare :                                       
fonduri europene
si bugetul de stat.

 

Adresa la care se obtin documentele : http://www.timis.anofm.ro/ :

 

Adresa la care se depune oferta: AJOFM TIMIS, Timisoara, Bdul Republicii nr.
21, jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

 

Limba in care se va transmite oferta:                        Limba romana

 

Data limita de solicitare a clarificarilor:        18.03.2013 ,
ora 13.00

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:    21.03.2013,
ora 10.00

 

Data si ora deschiderii ofertelor:                    21.03.2013
, ora 10.30

 

Persoana de contact:              Carmen NOVAC (responsabil achizitii), tel: 0744.581.764

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la sediul din
Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159 sau la
numerele de tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

Adresa internet a
autorităţii contractante:  http://www.timis.anofm.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fseromania.ro

Asteptam cu interes oferta d-voastra.

 

Reprezentant legal

Latcu Florentin

 

Manager de proiect

Liviu Negut 

SERVICII RESTAURANT, SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE SI SERVICII CATERING (COFEE BREAK) AJOFM TIMIS

Investeste in
oameni!

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN

Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara
nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major
de interventie 4.1 „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare”

Titlul
proiectului: „SPO On-line – Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca”

Contract POSDRU
/ 111/ 4.1/ S/92111

Nr.
880/05.03.2013

 

 

INVITATIE
DE PARTICIPARE IN VEDEREA

ACHIZITIEI  PUBLICE

servicii restaurant – CPV 55300000-3 , servicii de reuniuni si conferinte – CPV 55120000-7 si servicii catering (cofee
break) CPV
55520000-1 (Anexa 2B),

in cadrul proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta
de forta de munca’’

                       

            

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul Republicii nr. 21,
jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, va invita sa
participati la procedura organizata in vederea atribuirii contractului
de achizitie
publica servicii restaurant
, servicii de reuniuni si conferinte si servicii
catering (cofee break)
, in cadrul proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
POSDRU /111/4.1/S/92111, proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Achizitia se va efectua in
conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de
concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare,
avand ca
scop buna implementare a activitatilor
proiectului SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111
si a respectarii conditiilor din contractul
de finantare  POSDRU /111/4.1/S/92111 din
31.05.2011.

 

Conditii
minimale de ofertare
:
Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de
atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta la solicitarea
persoanelor interesate sau pe site-ul institutiei:
http://www.timis.anofm.ro/. Toate cerintele si specificatiile din
documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.

 

Obiectul
contractului:  ,,
Prestare
servicii restaurant – CPV
55300000-3 , servicii
de reuniuni si conferinte – CPV
55120000-7 si servicii
catering (cofee break) CPV
55520000-1 (Anexa 2B)'';

 

Durata
contractului:
de la
data semnarii contractului pana la stingerea obligatiilor asumate de
parti. 

 

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa de la operatorii
economici furnizori autorizati cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006,
art. 19.  
In cazul in care conditiile minime de
ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerata admisibila. Daca
potentialul ofertant indeplineste conditiile minime de ofertare, contractul
achizitiei publice pentru furnizarea produselor va fi atribuit pe baza
criteriului de atribuire mai jos enuntat.

 

Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

 

Valoarea estimata a contractului :                 3.500 lei.  

 

Sursa de finantare :                                       
fonduri europene
si bugetul de stat.

 

Adresa la care se obtin documentele : http://www.timis.anofm.ro/ :

 

Adresa la care se depune oferta: AJOFM TIMIS, Timisoara, Bdul Republicii nr.
21, jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

 

Limba in care se va transmite oferta:                        Limba romana

 

Data limita de solicitare a clarificarilor:        08.03.2013 ,
ora 13.00

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:    12.03.2013,
ora 10.00

 

Data si ora deschiderii ofertelor:                    12.03.2013
, ora 10.30

 

Persoana de contact:              Carmen NOVAC (responsabil achizitii), tel: 0744.581.764

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la sediul din
Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159 sau la
numerele de tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

Adresa internet a
autorităţii contractante:  http://www.timis.anofm.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fseromania.ro

Asteptam cu interes oferta d-voastra.

 

 

/ Director Executiv

Director Executiv Adjunct – SERB ANEMARI

 

Manager de proiect

Liviu Negut

 

AtaşamentMărime
ANUNT AJOFM TIMIS.pdf2.9 MB

ACHIZITIE MATERIALE PROMOTIONALE/PUBLICITARE

Investeste in
oameni!

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN

Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara
nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major
de interventie 4.1 „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare”

Titlul
proiectului: „SPO On-line – Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca”

Contract POSDRU /
111/ 4.1/ S/92111

Nr. 857 / 26.02.2013

 

 

INVITATIE
DE PARTICIPARE IN VEDEREA

ACHIZITIEI
DIRECTE  PRIVIND

furnizarea de materiale publicitare COD
CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale promotionale,

pentru  proiectul ,,SPO On-line- Intalnirea intre
cererea si oferta de forta de munca’’

                       

            

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul Republicii nr. 21,
jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, va invita sa
participati la procedura organizata in vederea atribuirii contractului pentru
furnizarea
de materiale publicitare
COD CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale promotionale,
in
cadrul proiectului ,,SPO On-line-
Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111,
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Achizitia se va efectua in
conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de
concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare,
avand ca
scop buna implementare a activitatilor
proiectului SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111
si a respectarii conditiilor din contractul
de finantare  POSDRU /111/4.1/S/92111 din
31.05.2011.

 

Conditii
minimale de ofertare
:
Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de
atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta la solicitarea
persoanelor interesate sau pe site-ul institutiei:
http://www.timis.anofm.ro/; Toate cerintele si specificatiile din
documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.

 

Obiectul
contractului:  ,,F
urnizare materiale
publicitare COD CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale promotionale
'';

Durata contractului: de la data semnarii contractului pana
la data livrarii produselor SI ANUME 21.03.2013.   

 

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa de la operatorii
economici cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006;
In cazul in care conditiile minime de
ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerata admisibila. Daca
potentialul ofertant indeplineste conditiile minime de ofertare, contractul
achizitiei publice pentru furnizarea produselor va fi atribuit pe baza
criteriului de atribuire mai jos enuntat.

 

Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

 

Valoarea estimata a contractului :                 30.000 lei.  

 

Sursa de finantare :                                       
fonduri europene
si bugetul de stat.

 

Adresa la care se obtin documentele : http://www.timis.anofm.ro/ :

 

Adresa la care se depune oferta: AJOFM TIMIS, Timisoara, Bdul Republicii nr.
21, jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

 

Limba in care se va transmite oferta:                        Limba romana

 

Data limita de solicitare a clarificarilor:                    04.03.2013;
ora 11.00

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:                06.03.2013, ora 10.00

 

Data si ora deschiderii ofertelor:                                06.03.2013,  ora
12.00

 

Persoana de contact:              Carmen NOVAC (responsabil achizitii), tel: 0744.581.764

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la sediul din
Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159 sau la
numerele de tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

Adresa internet a
autorităţii contractante:  http://www.timis.anofm.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fseromania.ro

Asteptam cu interes oferta d-voastra.

 

 

/ Director Executiv

Director Executiv Adjunct – SERB ANEMARI

 

 

 

Manager de proiect

Liviu Negut 

Emite conţinut
urchinTracker();