Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii şi Justiției Sociale.

Credite 2008 - Licitatie Credite 2008

Credite 2008 - Licitatie de Atribuire Credite pentru anul 2008

 

Anunt de Participare pentru 2008.doc

 

Ordinul nr 281/2004

ORDIN nr. 281 din 22 iulie 2004

/ Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004)

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .......….....................………/ municipiului Bucureşti

/ Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004)

Observaţiile funcţionarului public:

Semnătura funcţionarului public

Emite conţinut
urchinTracker();