Procedura de înscriere în evidenţe şi condiţiile de obţinere a indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţi

Absolvenţii care doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă se pot înregistra la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza teritorială unde îşi au domiciliul/ reşedinţa. Actele necesare pentru înregistrare:
-carte de identitate (copie);
-adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea că este apt de muncă;
-actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi copie;

Condiţiile de obţinere a indemnizaţiei de şomaj pentru absolvenţi:
Absolvenţii care se află în evidenţa agenţiei judeţene pentru ocupare a forţei de muncă din raza de domiciliu/ reşedinţă şi care nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ, într-o perioadă de 60 de zile, pot depune următoarele documente pentru a primi indemnizaţia de şomaj:
- actul de identitate - original şi copie;
- actele de studii şi alte calificări - original şi copie;
- certificatul de naştere - original şi copie;
- certificatul de căsătorie - original şi copie (dacă este cazul);
- adeverinţa medicală -din care să rezulte că este apt(a) de muncă;
-declaraţie pe proprie răspundere că nu urmează o formă de învăţământ (notariat);
-dovada că s-au înregistrat în evidenţele A.J.O.F.M. sau adeverinţa eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrarea în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legi.
-acte eliberate de organele financiare teritoriale - din care să rezulte că nu realizează venituri

urchinTracker();