Hunedoara

Anunt Hunedoara SC ONE Broadcasting SRL

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a O.M.E.F nr.94/2006 privind aprobarea modelului si a continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate.comunicam ca a fost emis :
PROCESUL VERBAL din data de 07.02.2012 inregistrat sub nr.1564/ 07.02.20112 pe numele / denumirea persoanei fizice/juridice S.C.ONE BROADCASTING SRL cu domiciulul fiscal / sediul in PETROSANI, Str.1 Decembrie, nr.122,P, jud.Hunedoara, avand CUI 7392505 ,certificat de inmatriculare inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J20/ 53/ 1995, reprezentant legal, Poliopol Juditha in calitate de administrator, prin care se inregistreaza un debit in valoare de 7060 lei.

Procesul verbal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul AJ.O.F.M.Hunedoara - Deva.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului respectiv.
Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, puteti contacta pe dl/dna OLAH ELENA , la sediul nostru sau la numerele de telefon 0254 216151, interior 210 sau 0755999906.
Impotriva procesului verbal se poate depune contestatie la sediul AJ.O.F.M.Hunedoara in termen de 15 zile de la data comunicarii actului sub sanctiunea decaderii.
Redactat in 3 exemplare din care un exemplar afisat la sediul AJ.O.F.M.Hunedoara , un exemplar la Compartimentul Control Masuri Active ,si un exemplar comunicat pentru publicare pe site A.N.O.F.M Bucuresti pentru AJOFM Hunedoara
AtaşamentMărime
Anunt Hunedoara SC ONE Broadcasting SRL.PDF136.15 KB

Anunt SC INTELTOPO SISTEM SRL-Hunedoara

În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.9212003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si a O.M.E.F nr.9412006 privind aprobarea modelului si a continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale
prin publicitate comunicăm că a fost emis:

PROCESUL VERBAL din data de 23.02.2012 înregistrat sub nr.2187123.02.2012 pe numele I denumirea persoanei fiziceljuridice S.C INTELTOPO SISTEM SRL cu domiciului fiscal I sediul în Deva, str.Aleea Păcii, bI.K3, et.P. ap.1, jud.Hunedoara, având cod fiscal 15414744, certificat de înrnatriculare înregistrat !a Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J20149712003 reprezentant Iegal, MUNTEAN IOANA TATIANA în calitate de administrator, prin care se înregistrează UN DEBIT lN SUMA DE 156 LEI.
Procesul verbal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul A.J,O.F.M.Hunedoara - Deva.
Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului respectiv.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta pe dna OLAH ELENA, Ia sediul nostru sau la numărul de telefon:0755999906, Împotriva procesului verbal se poate depune contestaţie la sediul A.J.O.F.M.Hunedoara în termen de 15 zile de la data comunicării actului sub sancţiunea decăderii.
Redactat în 3 exemplare din care un exemplar afişat la sediul A.J,O.F.M.Hunedoara, un exemplar la Compartiment Control Măsuri Active şi un exemplar comunicat pentru publicare pe site A.N.O.F.M BUCUREŞTI, pentru AJOFM HUNEDOARA.
AtaşamentMărime
Anunt SC INTELTOPO SISTEM SRL-Hunedoara.PDF65.64 KB

AJOFM Hunedoara organizează Bursa locurilor de muncă în data de 25.11.2011

               AJOFM Hunedoara organizează în data de 25.11.2011, la cererea pieţei muncii, bursa locurilor de muncă în următoarele locaţii:
• A.L. Deva, localitatea Deva, Piaţa Unirii, nr. 2;
• A. L Hunedoara, localitatea Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 9;
• A. L. Petroşani, localitatea Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90;
• P. L. Lupeni, localitatea Lupeni, str. Narciselor, nr. 11;
• P. L. Vulcan, localitatea Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 92;
• P. L. Simeria, localitatea Simeria, Piaţa Unirii, nr. 18;
• P. L. Orăştie, localitatea Orăştie, str. Primăverii, nr. 8;
• P. L. Călan, localitatea Călan, str. Independenţei, nr. 13;
• P. L. Brad, localitatea Brad, str. Independenţei, nr. 3;
• P. L. Haţeg, localitatea Haţeg, str. Libertăţii, nr. 3.
             Informatii suplimentare pot fi obtinute la AJOFM Hunedoara, Piata Unirii nr. 2, deva, tel: 0254.216.151, 0741.819.994, 0741.819.993

AJOFM Hunedoara organizează în data de 28.10.2011 Burse ale locurilor de muncă


             AJOFM Hunedoara organizează în data de 28.11.2011, la cererea pieţei muncii, bursa locurilor de muncă în următoarele locaţii:
 • A.L. Deva, localitatea Deva, Piaţa Unirii, nr. 2;

 • A. L Hunedoara, localitatea Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 9;
• A. L. Petroşani, localitatea Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90;
• P. L. Lupeni, localitatea Lupeni, str. Narciselor, nr. 11;
• P. L. Vulcan, localitatea Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 92;
• P. L. Simeria, localitatea Simeria, Piaţa Unirii, nr. 18;
• P. L. Orăştie, localitatea Orăştie, str. Primăverii, nr. 8;
• P. L. Călan, localitatea Călan, str. Independenţei, nr. 13;
• P. L. Brad, localitatea Brad, str. Independenţei, nr. 3;
• P. L. Haţeg, localitatea Haţeg, str. Libertăţii, nr. 3.

        Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la AJOFM Hunedoara, Piaţa Unirii nr. 2, Deva, tel: 054.21.61.51, fax: 054.21.60.88, e-mail: ajofm hd@ajjofmhd.ro

 

 

Emite conţinut
urchinTracker();