Evenimente

Conferinţă de presă- 24.01.2012

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează marţi, 24 ianuarie 2012, ora 12.00 , o conferinţă de presă, în care vor fi prezentate :

- Obiectivele strategice ale ANOFM pentru anul 2012

-Rezultatele activităţii ANOFM în anul 2011

-Oportunităţi de angajare pe piaţa muncii

-Rolul ANOFM în implementarea prevederilor Legii uceniciei

Conferinţa de presă va fi susţinută de către doamna Preşedinte a ANOFM, Elvira Rodica Andronescu şi se va desfăşura la sediul instituţiei din strada Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. la tel : 021.303.98.32, 021-303.98.39 sau e-mail : mass.media@anofm.ro

Informare- Legea uceniciei

În perioada ianuarie-februarie 2012, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin structurile sale teritoriale, derulează o campanie de mediatizare a facilităţilor pe care le oferă Legea uceniciei atât pentru angajatori, cât şi pentru ucenici.
În acest sens, se desfăşoară o activitate de informare derulată prin intermediul mass-media, concomitent cu organizarea de întâlniri cu angajatorii pentru a identifica eventuale locuri de muncă care pot fi ocupate de ucenici.

Angajatorul are obligaţia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, şi de a suporta costurile evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă. În acest scop, angajatorul poate desemna, din rândul salariaţilor, un coordonator al uceniciei la locul de muncă.
Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul de pregătire profesională.
Angajatorii nu pot utiliza ucenicii la prestarea altor activităşi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă.

Potrivit reglementărilor în vigoare, pot încheia contracte de ucenicie persoane cu vârsta între 16-25 ani, care nu deţin o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă. Pot încheia astfel de contracte şi persoane cu vârsta de 15 ani, fiind necesar însă acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali.

Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncă şi nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare.

La încheierea contractului de ucenicie, părţile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupaţiei în care ucenicul va fi calificat.

Rezultatele campaniei de informare vor fi date publicităţii la sfârşitul lunii februarie a.c.

ANOFM a depuns prima cerere de contributie financiara nerambursabila din Fondul european de ajustare la globalizare


Sediul ANOFM ANOFM a depuns prima cerere de contributie financiara nerambursabila din Fondul european de ajustare la globalizare.

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat prin Regulamentul (CE) nr.1927/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru a sprijini lucratorii afectati de pierderea locurilor de munca din cauza modificarilor din structura comertului mondial. In anul 2009, acesta a fost modificat prin Regulamentul (CE) 546/2009 pentru a acoperi si disponibilizarile cauzate de criza economica si financiara mondiala.
Prin HG nr.1086/2010 pentru adoptarea cadrului institutional de coordonare si gestionare a asistentei financiare comunitare acordate României prin FEG, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost desemnata autoritate nationala responsabila pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile acordate României prin FEG. In calitate de solicitant, ANOFM are printre atributii elaborarea cererii de contributie financiara nerambursabila din FEG si transmiterea acesteia Comisiei Europene, impreuna cu alte documente si informatii relevante.
Prima cerere de contributie financiara nerambursabila din FEG a fost elaborata pentru a sprijini persoanele ce urmeaza a fi disponibilizate de SC Nokia Romania (Jucu, jud. Cluj) si transmisa de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca Comisiei Europene in data de 22 decembrie 2011.

Decizia companiei Nokia de a inchide fabrica din Jucu, judeţul Cluj si de a delocaliza productia in Asia a determinat schimbãri structurale majore in regiune, care au condus la concedieri în domeniul producţiei de echipamente de comunicaţie. Disponibilizarea colectivă realizată de către SC Nokia România şi furnizorul de servicii SC Eurest SRL afectează un numar total de 1904 lucrători.

Cererea de contributie financiara nerambursabila din FEG are in vedere acordarea unor servicii personalizate, propuse de AJOFM CLUJ, prin intermediul unui "Centru de Tranzitie de la JOB la SmartJOB" ce va fi infiintat pentru a asigura asistenta lucratorilor disponibilizati. Printre serviciile, mentionate in cerere, ce urmeazã a fi furnizate se numara:

• Masuri pentru prevenirea somajului - servicii de preconcediere
• Inregistrarea lucratorilor ca si persoane in cautarea unui loc de munca
• Informare, consiliere si orientare profesionala
• Asistenta financiara pe perioada tranzitiei - acordarea, pe perioada limitata, de alocatii pentru stimularea cautarii active a unui loc de munca, cum ar fi alocatii de mobilitate, alocatii de transport sau alocatii pentru participarea la un interviu
• Formare profesionala
• Asistenta financiara pentru certificarea printr-un program de formare profesionala
• Promovarea antreprenoriatului prin consultanta si asistenta in vederea inceperii unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
• Mentorat suport dupa angajare avand ca scop facilitarea integrarii si adaptarea la conditiile si rigorile unui nou loc de munca
• Asistenta financiara pentru persoanele cu copii mici

Valoarea totala a cererii de contributie financiara nerambursabila din FEG transmisa Comisiei Europene se ridica la 4.938.200 Euro, din care 65% va fi suportata din bugetul UE , iar co-finantarea nationala de 35% va fi asigurata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Emite conţinut
urchinTracker();