Evenimente

Protocol de colaborare cu Serviciul Public de Ocupare din Ungaria semnat la Bucureşti, în data de 22 noiembrie 2013

FOTO 003.jpg

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a urmărit să îşi consolideze, în decursul timpului, relaţiile de colaborare bilaterală cu Serviciile Publice de Ocupare din Statele membre UE şi cu cele din ţările vecine.În acest sens, a fost încheiat, în data de 8 martie 2004, la Bucureşti, un Protocol de colaborare între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Oficiul de Ocupare din Republica Ungară.
În toamna anului 2013, partea ungară şi-a manifestat interesul în a încheia un nou Protocol de colaborare bilaterală, care să înlocuiască documentul anterior având în vedere schimbarea denumirii, structurii organizatorice si atributiilor institutiei maghiare.
Noul Protocol de colaborare, semnat la Bucureşti, în data de 22 noiembrie 2013, de către d-na Cristiana Barbu, preşedinte ANOFM şi de către d-l Robert Komaromi, director general al Oficiului Naţional de Muncă din Ungaria, prevede că cele două Servicii Publice de Ocupare vor face schimb de experiență și vor adopta bune practici în următoarele domenii:
- activitățile centrelor și agențiilor de ocupare;
- management organizațional, sistemul de control profesional (sistemul de stabilire a obiectivelor, indicatori);
- monitorizarea pieței muncii (structuri de date, opțiuni de interogare, previziuni);
- metodologia de plasare și sistemul informatic aferent;
- metodologia de consiliere pentru angajatori;
- set de instrumente de activare;
- obiective, practica evaluării acestora, indicatori;
- activitate de tip benchlearning în contextul Strategiei Europene de Ocupare (UE 2020);
- cooperare pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor, inclusiv prin EURES.

AJOFM Argeş organizează în data de 09.05.2013 o bursă a locurilor de muncă dedicată tinerilor

AJOFM Argeş organizează în data de 09.05.2013, o bursă a locurilor de muncă dedicată tinerilor. Acţiunea se va desfăşura la Casa de Cultură a Studenţilor din Piteşti, strada Panselelor nr. 1.

AJOFM Satu Mare organizează în data de 08.05.2013 o bursă a locurilor de muncă pentru tineri

AJOFM Satu Mare organizează în data de 08.05.2013, o bursă a locurilor de muncă pentru tineri, în cadrul manifestărilor cuprinse în „Zilele Tineretului", în colaborare cu D.J.S.T Satu Mare.

Emite conţinut
urchinTracker();