Angajarea tinerilor în baza Legii uceniciei

 

Potrivit noilor reglementări, care modifică şi completează normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 234/2006, se urmăreşte obţinerea unei calificări, pentru tinerii cu vârsta între 16 şi 25 de ani, nevoiţi să se adapteze unui context economic din ce în ce mai dificil.
Ucenicia la locul de muncă este soluţia pentru adaptarea formării profesionale la nevoile reale ale angajatorilor, cât şi unor nevoi economice şi patrimoniale prin care se păstrează şi se continuă anumite meserii tradiţionale.

Prin contractul de ucenicie, tinerii pot obţine un loc de muncă cu o durată între un an şi 3 ani. Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul nu poate fi mai mare de 30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure ucenicului o pregătire teoretică şi practică sau numai pregătire practică. La finalul colaborării, angajatorul este obligat să înscrie ucenicul la un Centru Autorizat de Evaluare şi Certificare a Competenţelor Profesionale, de unde acesta primeşte un atestat. Toate costurile de evaluare sunt suportate de angajator.
Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de ocupaţia/calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi de competenţele dobândite anterior de către acesta, fără a putea fi mai mică de: 12 luni, în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2; 24 luni, pentru nivelul 3; 36 luni, pentru nivelul 4.
Salariul de bază lunar stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncă este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată. 

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază la cerere, din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie de o sumă în cuantum de
2.250 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie (între 12 și 36 luni).

urchinTracker();