Timis

SERVICII RESTAURANT, SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE SI SERVICII CATERING (COFEE BREAK) AJOFM TIMIS

Investeste in
oameni!

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN

Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara
nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major
de interventie 4.1 „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare”

Titlul
proiectului: „SPO On-line – Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca”

Contract POSDRU
/ 111/ 4.1/ S/92111

Nr.
880/05.03.2013

 

 

INVITATIE
DE PARTICIPARE IN VEDEREA

ACHIZITIEI  PUBLICE

servicii restaurant – CPV 55300000-3 , servicii de reuniuni si conferinte – CPV 55120000-7 si servicii catering (cofee
break) CPV
55520000-1 (Anexa 2B),

in cadrul proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta
de forta de munca’’

                       

            

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul Republicii nr. 21,
jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, va invita sa
participati la procedura organizata in vederea atribuirii contractului
de achizitie
publica servicii restaurant
, servicii de reuniuni si conferinte si servicii
catering (cofee break)
, in cadrul proiectului ,,SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’
POSDRU /111/4.1/S/92111, proiect cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Achizitia se va efectua in
conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de
concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare,
avand ca
scop buna implementare a activitatilor
proiectului SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111
si a respectarii conditiilor din contractul
de finantare  POSDRU /111/4.1/S/92111 din
31.05.2011.

 

Conditii
minimale de ofertare
:
Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de
atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta la solicitarea
persoanelor interesate sau pe site-ul institutiei:
http://www.timis.anofm.ro/. Toate cerintele si specificatiile din
documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.

 

Obiectul
contractului:  ,,
Prestare
servicii restaurant – CPV
55300000-3 , servicii
de reuniuni si conferinte – CPV
55120000-7 si servicii
catering (cofee break) CPV
55520000-1 (Anexa 2B)'';

 

Durata
contractului:
de la
data semnarii contractului pana la stingerea obligatiilor asumate de
parti. 

 

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa de la operatorii
economici furnizori autorizati cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006,
art. 19.  
In cazul in care conditiile minime de
ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerata admisibila. Daca
potentialul ofertant indeplineste conditiile minime de ofertare, contractul
achizitiei publice pentru furnizarea produselor va fi atribuit pe baza
criteriului de atribuire mai jos enuntat.

 

Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

 

Valoarea estimata a contractului :                 3.500 lei.  

 

Sursa de finantare :                                       
fonduri europene
si bugetul de stat.

 

Adresa la care se obtin documentele : http://www.timis.anofm.ro/ :

 

Adresa la care se depune oferta: AJOFM TIMIS, Timisoara, Bdul Republicii nr.
21, jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

 

Limba in care se va transmite oferta:                        Limba romana

 

Data limita de solicitare a clarificarilor:        08.03.2013 ,
ora 13.00

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:    12.03.2013,
ora 10.00

 

Data si ora deschiderii ofertelor:                    12.03.2013
, ora 10.30

 

Persoana de contact:              Carmen NOVAC (responsabil achizitii), tel: 0744.581.764

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la sediul din
Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159 sau la
numerele de tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

Adresa internet a
autorităţii contractante:  http://www.timis.anofm.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fseromania.ro

Asteptam cu interes oferta d-voastra.

 

 

/ Director Executiv

Director Executiv Adjunct – SERB ANEMARI

 

Manager de proiect

Liviu Negut

 

AtaşamentMărime
ANUNT AJOFM TIMIS.pdf2.9 MB

ACHIZITIE MATERIALE PROMOTIONALE/PUBLICITARE

Investeste in
oameni!

FONDUL SOCIAL
EUROPEAN

Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara
nr. 4 ,,Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”

Domeniul major
de interventie 4.1 „Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de
ocupare”

Titlul
proiectului: „SPO On-line – Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca”

Contract POSDRU /
111/ 4.1/ S/92111

Nr. 857 / 26.02.2013

 

 

INVITATIE
DE PARTICIPARE IN VEDEREA

ACHIZITIEI
DIRECTE  PRIVIND

furnizarea de materiale publicitare COD
CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale promotionale,

pentru  proiectul ,,SPO On-line- Intalnirea intre
cererea si oferta de forta de munca’’

                       

            

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, cu sediul in Timisoara, Bdul Republicii nr. 21,
jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234, va invita sa
participati la procedura organizata in vederea atribuirii contractului pentru
furnizarea
de materiale publicitare
COD CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale promotionale,
in
cadrul proiectului ,,SPO On-line-
Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111,
proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Achizitia se va efectua in
conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de
concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare,
avand ca
scop buna implementare a activitatilor
proiectului SPO On-line- Intalnirea intre cererea si oferta de forta de
munca’’ POSDRU /111/4.1/S/92111
si a respectarii conditiilor din contractul
de finantare  POSDRU /111/4.1/S/92111 din
31.05.2011.

 

Conditii
minimale de ofertare
:
Oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din documentatia de
atribuire pusa la dispozitie de autoritatea contractanta la solicitarea
persoanelor interesate sau pe site-ul institutiei:
http://www.timis.anofm.ro/; Toate cerintele si specificatiile din
documentatia de atribuire sunt considerate minimale si obligatorii.

 

Obiectul
contractului:  ,,F
urnizare materiale
publicitare COD CPV-22462000-6 in cadrul servicii design materiale promotionale
'';

Durata contractului: de la data semnarii contractului pana
la data livrarii produselor SI ANUME 21.03.2013.   

 

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Achizitie directa de la operatorii
economici cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006;
In cazul in care conditiile minime de
ofertare nu sunt respectate, oferta nu va fi considerata admisibila. Daca
potentialul ofertant indeplineste conditiile minime de ofertare, contractul
achizitiei publice pentru furnizarea produselor va fi atribuit pe baza
criteriului de atribuire mai jos enuntat.

 

Criteriul de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.

 

Valoarea estimata a contractului :                 30.000 lei.  

 

Sursa de finantare :                                       
fonduri europene
si bugetul de stat.

 

Adresa la care se obtin documentele : http://www.timis.anofm.ro/ :

 

Adresa la care se depune oferta: AJOFM TIMIS, Timisoara, Bdul Republicii nr.
21, jud. Timis, cod postal 300159, tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

 

Limba in care se va transmite oferta:                        Limba romana

 

Data limita de solicitare a clarificarilor:                    04.03.2013;
ora 11.00

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:                06.03.2013, ora 10.00

 

Data si ora deschiderii ofertelor:                                06.03.2013,  ora
12.00

 

Persoana de contact:              Carmen NOVAC (responsabil achizitii), tel: 0744.581.764

 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la sediul din
Timisoara, Bdul Republicii nr. 21, jud. Timis, cod postal 300159 sau la
numerele de tel: 0256/294231, fax: 0256/294234.

Adresa internet a
autorităţii contractante:  http://www.timis.anofm.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de
Uniunea Europeana va invitam sa vizitati
www.fseromania.ro

Asteptam cu interes oferta d-voastra.

 

 

/ Director Executiv

Director Executiv Adjunct – SERB ANEMARI

 

 

 

Manager de proiect

Liviu Negut 

AJOFM Timiş organizează o bursă a locurilor de muncă în data de 26 noiembrie 2010

În data de 26 noiembrie 2010, AJOFM Timiş organizează, la cererea pieţei muncii, o bursă a locurilor de muncă dedicată tuturor categoriilor de persoane.
Bursa se va desfăşura la sediul Fundaţiei Independente pentru Tineret Timiş, str. Arieş, nr. 18.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş, adresa: Bdul Timişoara nr. 21, Timişoara, telefon: 0256.294.231, 0256-294.628, fax: 0256.294.234, site: www.timis.anofm.ro.

Date de Contact pentru AJOFM Timis

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş

Timişoara, bd. Republicii nr. 21

Nr. telefon: 0256.294.627, 0256.294.231, 0256.294.628

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro  

Pag web: www.timis.anofm.ro  

 

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timişoara 

Bd. Republicii nr. 21

Nr. telefon: 0256.294.627, 0256.294.231, 0256.294.628

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro    

 

Punct de lucru Lugoj 

Str. Timişorii nr. 23 - 27

Nr. telefon: 0256.351.812

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro  

 

Punct de lucru Buziaş 

Str. Principală nr. 16

Nr. telefon: 0256.321.450

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro  

 

Punct de lucru Făget 

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 28

Nr. telefon: 0256.320.243

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro  

 

Punct de lucru Sânnicolau Mare 

Str. Republicii nr. 15

Nr. telefon: 0256.370.692

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro  

 

Punct de lucru Jimbolia 

Str. Lorena nr. 1

Nr. telefon: 0256.360.695

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro  

 

Punct de lucru Deta

Str. Victoriei nr. 36

Nr. telefon: 0256.391.371

E-mail: ajofm@tm.anofm.ro  

 

 

Emite conţinut
urchinTracker();