Timis

Servicii de restaurant si conferinte -Timis- pentru intalnirea de diseminare ce va avea loc la Drobeta Turnu Severin

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis

B-dul Republicii, nr 21

Loc. Timisoara, jud. Timis

Nr. 1011/25.04.2013

 

INVITATIE

DE PARTICIPARE

 

 

1. Subscrisa 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, avem placerea
sa va informam ca dorim sa achizitionam pentru data de 13.05.2013 IN DROBETA TURNU
SEVERIN
JUD. MEHEDINTI-  servicii de restaurant c
od CPV 55000000-0 si conferinte 55120000-7 constand intr-un pranz pentru un nr. de 40
persoane si inchiriere sala de conferinte in cadrul aceluiasi restaurant unde
va avea loc conferinta
in cadrul
proiectului POSDRU/111/4.1/S/92111 “SPO On-line – Intalnirea intre cererea si
oferta de forta de munca”,

2. Sursa de finantare:  Fondul Social European si Bugetul de Stat

3. Oferta depusa va cuprinde pretul ofertat
si meniul oferit

4. Limba de redactare a ofertei: limba
romana

5. Perioada de valabilitate a ofertei : 30
zile.

6. Valoare estimata contract : 2.500 RON fara TVA.

7. Pretul va fi exprimat in RON fara TVA.
Pretul total pentru serviciile solicitate este ferm si nu se modifica pe
perioada derularii contractului.

7.Criteriul utilizat pentru atribuirea
contractului: pretul cel mai scazut. Subcontractarea
nu este permisa.
Restaurantul trebuie sa aiba categoria de minim 3 stele,
sa fie situat in Drobeta Turnu Severin.

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs de pret la sediul nostru din B-dul
Republicii, nr 21 din Timisoara, jud Timis, 
pana cel tarziu la data de 30.04.2013  orele 10.00. Deschiderea
plicurilor va avea loc in data de 30.04.2013, orele 10.45. Conditiile expuse
sunt minimale.

 

 

 

Manager
de proiect

Liviu
Negut

 

 

Servicii restaurant si conferinte -Timis- pentru intalnirea de diseminare ce va avea loc la Timisoara

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis

B-dul Republicii, nr 21

Loc. Timisoara, jud. Timis

Nr. 1002/25.04.2013

 

INVITATIE

DE PARTICIPARE

 

 

1. Subscrisa 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Timis, avem placerea
sa va informam ca dorim sa achizitionam pentru data de 10.05.2013, servicii de restaurant c
od CPV 55000000-0, constand intr-un pranz pentru un nr. de 7 persoane, respectiv pentru data de 13.05.2013  servicii de
restaurant c
od CPV 55000000-0 si conferinte
55120000-7 constand intr-un pranz pentru un nr. de 50 persoane si inchiriere sala de conferinte in
cadrul aceluiasi restaurant unde va avea loc conferinta
in cadrul proiectului POSDRU/111/4.1/S/92111 “SPO
On-line – Intalnirea intre cererea si oferta de forta de munca”,

2. Sursa de finantare:  Fondul Social European si Bugetul de Stat

3. Oferta depusa va cuprinde pretul ofertat
si meniul oferit

4. Limba de redactare a ofertei: limba
romana

5. Perioada de valabilitate a ofertei : 30
zile.

6. Valoare estimata contract : 3350 RON fara TVA.

7. Pretul va fi exprimat in RON fara TVA.
Pretul total pentru serviciile solicitate este ferm si nu se modifica pe
perioada derularii contractului.

7.Criteriul utilizat pentru atribuirea
contractului: pretul cel mai scazut.Subcontractarea nu este permisa.
Restaurantul trebuie sa aiba categoria de minim 3 stele, sa fie situat in
Timisoara, la o distanta de maxim 5 km de sediul AJOFM Timis, Bdul Republicii ,
nr. 21.

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs de pret la sediul nostru din B-dul
Republicii, nr 21 din Timisoara, jud Timis, 
pana cel tarziu la data de 30.04.2013  orele 10.00. Deschiderea
plicurilor va avea loc in data de 30.04.2013, orele 10.30. Conditiile expuse
sunt minimale.

 

 

 

Manager
de proiect

Liviu
Negut

 

 

SERB ANEMARI

AtaşamentMărime
SERB ANEMARI AV2013.pdf239.25 KB
SERB ANEMARI IN2103.pdf41.72 KB
Emite conţinut
urchinTracker();