Relatii Internationale

Formulare europene în domeniul securităţii sociale

Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul CE 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 883/2004 sunt aplicabile în relaţia cu statele membre UE începând cu data de 1 mai 2010.
Începând cu data de 1 aprilie 2012, noile Regulamente CE 883/2004 și 987/2009 au devenit aplicabile în relația cu Elveția, iar din data de 1 iunie 2012, noile regulamente au devenit aplicabile în relația cu Islanda, Liechtenstein și Norvegia. începand cu această dată, Regulamentele CE 1408/71 și 574/72 își încetează aplicabilitatea.
Cu toate acestea, conform Deciziei E1, completată cu Decizia E4, a Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, pe perioada de tranziţie la schimbul electronic de date, definită ca perioadă de 2 ani de la data la care Comisia Europeană livrează versiunea pentru producție a sistemului central EESSI (schimbul electronic de informații privind securitatea socială), în aplicarea prevederilor noilor Regulamente CE 883/2004 şi 987/2009, instituţiile competente în materie de șomaj din statele membre UE/SEE și din Elveția pot continua să utilizeze o parte din formularele folosite in aplicarea vechilor regulamente 1408/71 si 574/72, respectiv:
- E 301 pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj
- E 302 pentru certificarea informaţiilor referitoare la membrii de familie cu domiciliul în România aflați în întreținerea șomerului din alt stat membru
De asemenea, pentru aplicarea dispoziţiilor noilor regulamente, sunt prevăzute următoarele documente portabile care circulă numai în relaţia instituţie - client - instituție:
U1 - certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj/este echivalentul lui E 301 în circuitul instituţie-client-instituţie
U2 - certifică perioada în care un şomer îşi menţine dreptul la prestaţii de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt stat membru/înlocuieşte E 303 în circuitul instituţie - client - instituţie
U3 - menţionează circumstanţele de natură să afecteze dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei pe care o aplică instituţia care emite documentul /înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie - client - instituţie şi este complementar unui U2
Instituţia din România competentă pentru eliberarea formularelor de mai sus este agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.
Pe teritoriul statelor UE/SEE, are competenţă pentru eliberarea formularelor de mai sus instituţia omoloagă AJOFM.

NOILE REGULAMENTE EUROPENE IN DOMENIUL SECURITATII SOCIALE APLICABILE DE LA DATA DE 1 MAI 2010

REGULAMENTUL (CE) 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 27 aprilie 2004

privind coordonarea sistemelor de securitate socială

 

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

din 16 septembrie 2009

de stabilire a procedurii de punere in aplicare a REGULAMENTULUI (CE) 883/2004

 

 

AtaşamentMărime
Reg_883_ro.pdf697.8 KB
Reg_987_2009_aplicare_883_reg_988_modif_883.pdf2.24 MB
Dispozitiile UE in domeniul securitatii sociale.pdf827.98 KB
Regulament 883_prezentare prevederi prestatii somaj.doc77 KB
Intrebari frecvente prestatii somaj Regulamente CE coordonare securitate sociala.pdf417.73 KB
Emite conţinut
urchinTracker();