Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul de Inspector, grad profesional principal- Serviciul Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul de Inspector, grad profesional debutant- Serviciul Salarizare - Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul de Inspector, grad profesional superior- Serviciul Salarizare - Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație

Emite conţinut
urchinTracker();