Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str.Avalanșei nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 15.12.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier juridic, grad profesional debutant- Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație

Emite conţinut
urchinTracker();