Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Informaţii şi atenţionări EURES

Informaţi-vă înainte de a semna contracte sau de a plăti orice fel de comisioane sau taxe!

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 21.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post de Consilier, grad profesional superior- Compartiment Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene - Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date.

Concurs post temporar vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 01.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar de Inspector, grad profesional superior - Direcţia Coordonarea Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale, Serviciul Acorduri bilaterale şi desemnare parteneri EURES.

Emite conţinut
urchinTracker();