Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Concurs de promovare in grad profesional

 "La anunțul din data de 25.11.2016 pentru concursul de promovare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în loc de: "Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă organizează în zilele de 27.11.2016-proba scrisă și 29.11.2016-interviul, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional"
se va citi:
Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă organizează în zilele de 27.12.2016-proba scrisă și 29.12.2016-interviul, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional.

Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă organizează în zilele de 27.11.2016-proba scrisă și 29.11.2016-interviul, la sediul instituției, concurs/examen de promovare în grad profesional.
Dosarele de concurs se depun de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului (până la data de 14.12.2016) și conțin obligatoriu actele prevăzute la art.127 din Hotărârerea de Guvern nr.611/2008. 

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, scoate la concurs, în data de 06.12.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar vacant:

Consilier juridic, grad profesional superior - Direcţia Contencios, Legislaţia Muncii şi Metodologie; 

Emite conţinut
urchinTracker();