Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 19.05.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul de Consilier, grad profesional asistent- Serviciul Financiar Contabil- Direcția Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj.

Paşte fericit!

Paşte fericit!
Emite conţinut
urchinTracker();