Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Cine nu beneficiaza de indemnizatie de somaj ?

Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj:

Ce obligatii au persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj ?

Persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ofera 8.925 locuri de munca vacante

Potrivit datelor rezultate din declaratiile agentilor economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea

Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj ?

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

De la ce data se acorda indemnizatia de somaj ?

Indemnizatia de somaj se acorda, in baza unei cereri, de la data:

- incetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;

Ce conditii trebuie sa indeplineasca un somer pentru a beneficia de indemnizatie de somaj?

Somerii beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

Ce categorii de someri pot beneficia de indemnizatie de somaj?

Pot beneficia de indemnizatie de somaj somerii aflati in una din urmatoarele situatii:

Ce este somerul ?

Somerul este acea persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Conducerea executiva a ANOFM

Secretar General Gheorghe Clement Directia Analiza Pietei Muncii si Programe de Ocupare Elena Baboi Directia Economica Mircea Hotinceanu Directia Juridica si Metodologie

Conducerea ANOFM

Presedintele Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este si Presedintele Consiliului de Administratie al ANOFM. Principalele atributii ale presedintelui sunt: • conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si a hotararilor Consiliului de Administratie; • emite decizii în vederea exercitarii atributiilor sale si pentru realizarea hotararilor Consiliului de Administratie; •angajeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca în realizarea

Scurt istoric al serviciilor publice de ocupare

Problemele de munca si de asigurari sociale erau reglementate, în tara noastra, sub diverse forme înca din secolele Xll-XlV, când existau bresle si corporatii. În jurul anului 1890, apar modificari esentiale în domeniul muncii, prin aparitia industriei în România; de aici si aparitia unor acte normative cu caracter general, care aveau functia de a reglementa noile probleme (Regulamentul industriilor insalubre, Legea repaosului duminical, Legea învatamântului profesional).
Emite conţinut
urchinTracker();