Membrii consiliului de administratie

Reprezentanţii Guvernului :  
Nr. Crt.   Numele şi prenumele  Funcţia  Instituţia
 1 Cristiana Barbu Preşedinte  ANOFM 
 2 Tania GRIGORE  Director, Directia Ocupare  Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
 3 Dan Alexandru Groza Consilier Viceprim-ministru  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 4 Gabriela Liliana CIOBANU PETRE Director Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic   Ministerul Educatiei Nationale și Cercetării Științifice
 5 Camelia Constanţa METERCA  Consilier Directia Generala de Programare Bugetara  Ministerul Finantelor Publice

 

Reprezentanţii confederaţiilor sindicale: 
Nr. Crt.   Numele şi prenumele  Funcţia  Instituţia
 1  Florea Dobrescu Vicepreşedinte  Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România “FRĂŢIA” 
 2 Arpad SUBA  Secretar Confederal  Bloc Naţional Sindical (B.N.S.) 
 3  Liviu APOSTOIU  Vicepreşedinte  Confederaţia Naţională Sindicală “CARTEL ALFA”
 4 George Dorel OANCEA Viceprşedinte  Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania (C.S.D.R.)
 5 Silviu Geană Reprezentant  Confederaţia Sindicatelor Naţionale “MERIDIAN”

 

Reprezentanţii confederaţiilor patronale: 
Nr. Crt.   Numele şi prenumele  Funcţia  Instituţia
 1 Mirela Dana OPRISAN  Director executiv Resurse Umane Renault  C. P. CONCORDIA 
 2 Florian COSTACHE  Preşedinte  P.N.R. 
 3  Dragos MIHALACHE  Vicepreşedinte  U.G.I.R.
 4 Dan Matei AGATHON
Reprezentant  U.G.I.R.
 5 Ioan PIŢURESCU  Membru al Consiliului Permanent  C.N.I.P.M.M.R.
urchinTracker();