Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicată

LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicata*)
privind ucenicia la locul de munca

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011
Data intrarii in vigoare:
28 Iulie 2011

-----------
*) Republicatã în temeiul art. IV din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dându-se textelor o nouã numerotare.
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005 şi a mai fost modificatã şi completatã prin:
- Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminãrii legãturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã şi al stabilirii mãsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008, aprobatã prin Legea nr. 55/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 7 aprilie 2009.

AtaşamentMărime
legea 279 republicata.doc80 KB
urchinTracker();