Care este scopul informării şi consilierii profesionale oferite de ANOFM?

Informarea si consilierea profesionalã constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cãutarea unui loc de munca, care au ca scop:
a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii si evoluţia ocupatiilor;
b) evaluarea si autoevaluarea personalitãţii in vederea orientarii profesionale;
c) dezvoltarea abilitatii si încrederii in sine a persoanelor in cãutarea unui loc de munca, in vederea luãrii de cãtre acestea a deciziei privind propria cariera;
d) instruirea in metode si tehnici de cãutare a unui loc de munca.
Informarea si consilierea profesionalã se realizeazã de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea forţei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de munca contracte, in condiţiile legii.
Informarea privind piaţa muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeazã prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individualã sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cãutarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca.
Consilierea profesionalã si instruirea in metode si tehnici de cãutare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocupãrii se realizeazã de cãtre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.
urchinTracker();