Ce obligaţii au angajatorii în cazul concedierilor colective?

În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia sã înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã în vederea adoptãrii unor mãsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.
De asemenea, angajatorii sunt obligaţi sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajaţilor care urmeazã sa fie disponibilizaţi.
In perioada preavizului , angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ori de alţi furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditaţi, selectaţi de cãtre acestea, in condiţiile legii.
În vederea realizãrii serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi sã înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
urchinTracker();