Cine are dreptul la indemnizaţie de şomaj?

Au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una din următoarele situaţii:
- le-au încetat raporturile de muncã/ de serviciu din motive neimputabile lor;
- le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacã anterior nu au fost încadraţi in munca sau dacã reluarea activitãţii nu mai este posibila din cauza încetãrii definitive a activitãţii angajatorului;
- a expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe baza de contract sau li s-a desfãcut contractul din motive neimputabile lor;
- le-a încetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
- au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare;
- au încetat activitatea ca urmare a pensionãrii pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncã şi nu au reuşit sã se încadreze în muncã;
- le-au încetat raporturile de muncã sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
- reintegrarea in munca, dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva, nu mai este posibila la unitãţile la care au fost încadrate in munca anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitãţile care au preluat patrimoniul acestora;
- le-a încetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza convenţiei civile;
- sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;
- sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale.

urchinTracker();