Unde trebuie să mă adresez atunci când doresc să beneficiez de dreptul la indemnizaţia de şomaj în baza celor două Regulamente europene?

- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată în România, trebuie să vă adresaţi agenţiei municipiului Bucureşti sau agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa.
- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată într-un alt Stat Membru, trebuie să vă adresaţi instituţiei de asigurări de şomaj din regiunea în care v-ati desfăşurat activitatea sau, după caz, din regiunea în care îşi are sediul angajatorul dvs.

urchinTracker();