Ce trebuie să ştiu înainte de a solicita acordarea drepturilor în baza prevederilor în materie de şomaj ale Regulamentelor 1408/71 şi 574/72?

Nu orice lucrător migrant este inclus în câmpul personal de aplicare a Regulamentelor.
În raport cu naţionalitatea, persoanele interesate trebuie să fie:
- cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European
- refugiaţi şi apatrizi, care îşi au reşedinţa pe teritoriul unuia din statele menţionate mai sus,
De asemenea, trebuie să aibă calitatea de lucrător (salariat sau independent) şi să-şi fi exercitat dreptul la libera circulaţie, mai exact, să-şi fi desfăşurat activitatea, de-a lungul carierei profesionale, în cel puţin 2 State Membre.
De exemplu, un lucrător care domiciliază în România dar a lucrat numai în Ungaria, nu poate beneficia de prevederile Regulamentelor comunitare. În schimb, aceste prevederi sunt aplicabile dacă aceeaşi persoană, pe parcursul carierei sale profesionale, şi-a desfăşurat activitatea, de exemplu, în Ungaria, Italia şi România.

urchinTracker();