Munca in Strainatate

În ce state se aplică Regulamentul nr.1408/71?

Statele Spaţiului Economic European şi în Elveţia.

Spaţiul Economic European este format din statele membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.
Statele UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia,Suedia, Spania, Ungaria.

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile lucrătorului în spaţiul comunitar

Drepturile şi obligaţiile lucrătorilor din U.E. / S.E.E., sunt stabilite prin legislaţia statului de destinaţie şi prin legislaţia comunitară.

Drepturi fundamentale:
• de a lucra şi a alege în mod liber profesia;
• de afiliere sindicală liberă: toţi lucrătorii au dreptul de a adera la un sindicat pentru a-şi promova şi apăra interesele economice şi sociale;
• de negociere colectivă: modalitatea prin care se stabilesc condiţiile de muncă şi drepturile şi obligaţiile;
• de participare la grevă. Greva reprezintă suspendarea activităţii economice. Exercitarea dreptului de grevă nu afectează relaţia de muncă dar, pe toată durata acesteia, contractul de muncă se consideră suspendat;
• de participare la adunările generale ale societăţii;
• la promovare şi formare profesională, în vederea prestării unei activităţi calificate. Presupune actualizarea cunoştinţelor, a abilităţilor economice şi creşterea competenţei profesionale;
• la nediscriminare pe motiv de sex, stare civilă, vârstă, rasă, limbă, condiţie socială, idei religioase sau politice, afiliere sau neafiliere la un sindicat;
• la integritate fizică şi la o politică de protecţie şi igienă corespunzătoare;
• la respectarea intimităţii şi demnităţii .

Drepturi izvorâte din contractul de muncă:
• dreptul la plata salariului;
• dreptul la plata orelor suplimentare;
• dreptul la efectuarea concediului de odihnă, sărbători legale etc.

Prestaţii de securitate socială stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• prestaţii de boală;
• indemnizaţii de maternitate şi de paternitate asimilate;
• indemnizaţii de invaliditate;
• prestaţii pentru limită de vârstă;
• prestaţii de urmaş;
• prestaţii în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale;
• ajutoarele de deces;
• ajutoarele de şomaj;
• prestaţii de prepensionare;
• prestaţii familiale.

Principii generale stabilite prin legislaţia comunitară (Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 ):
• egalitate de tratament cu cetăţenii statului de destinaţie: acordarea aceloraşi drepturi şi impunerea aceloraşi obligaţii de securitate socială;
• totalizarea perioadelor de asigurare realizate în statele membre ale U.E. ;
• exportul prestaţiilor - dreptul de a beneficia pe teritoriul statului de domiciliu de prestaţiile dobândite în statele membre ale U.E. în care a fost desfăşurată activitatea.

Documente necesare pentru depunerea dosarului pentru stagiari în Franţa

CONTRACT DE MUNCA IN 4 EXEMPLARE

 • FISA CANDIDATULUI in limba Franceza
 • CV in limba Franceza
 • Copie BI sau CI si Paşaport valabile
 • Copii xerox după toate diplomele de studii
 • Traducerea diplomelor în limba franceză
 • Copie xerox a cărţii de muncă
 • Traducerea cărţii de muncă în limba franceză
 • Cazier judiciar -valabil fără antecedente penale
 • Traducerea cazierului în limba franceză
 • Copie xerox a certificatului medical - valabil
 • Doua fotografii tip paşaport

 

Documente necesare pentru depunerea dosarului pentru stagiari în Elveţia

CONTRACT DE MUNCA IN 2 EXEMPLARE

 • Cerere de aprobare stagiatura
 • CV in una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Copie BI sau CI si Paşaport valabile
 • Copii xerox după toate diplomele de studii si calificare
 • Traducerea diplomelor în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Copie xerox a cărţii de munca
 • Traducerea cărţi de muncă în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Cazier judiciar -valabil fără antecedente penale
 • Traducerea cazierului în una din limbile de circulaţie din Elveţia
 • Doua fotografii tip paşaport

 

Emite conţinut
urchinTracker();