Munca in Strainatate

Dacă, după expirarea perioadei de 3 sau 6 luni, mai am dreptul la ajutor de şomaj în Italia, pot primi acest ajutor în continuare?

Da, dar aşa cum precizam anterior, cu condiţia să vă reîntoarceţi şi să vă puneţi la dispoziţia instituţiei competente înainte sau cel tarziu la data expirării perioadei pentru care s-a autorizat exportul ajutorului de şomaj. În caz contrar, veţi pierde orice drept la plata ajutorului de şomaj, cu excepţia situaţiei în care instituţia competentă apreciază că aţi avut motive întemeiate pentru întârziere.

Dacă sunt şomer în România pot solicita exportul ajutorului de şomaj în alt stat membru UE?

Da, binenţeles, toate prevederile descrise mai sus se aplică în mod similar indiferent de statul membru în care primiţi ajutorul de şomaj şi indiferent de statul membru în care doriţi să vă căutaţi un loc de muncă. Reţineţi că agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din România autorizează exportul ajutorului de şomaj în alt stat membru pentru o perioadă iniţială de maximum 3 luni. Extinderea perioadei de la 3 la maximum 6 luni se va face la cererea dvs, transmisă agenţiei teritoriale la coordonatele indicate de aceasta (poştă, fax sau e-mail) înainte de expirarea celor 3 luni. Nu uitaţi însă că durata perioadei de export extinse este condiţionată de durata perioadei în care mai aveţi dreptul să beneficiaţi de ajutor de şomaj. De exemplu, dacă după epuizarea primelor 3 luni de export nu mai aveţi dreptul să primiţi ajutor de şomaj decât pe o perioadă de, să presupunem, 1 lună, extinderea se va face pentru maximum 1 lună.

Am ocazia să mă angajez la o companie din Ungaria. Activitatea se va desfăşura într-o zonă de frontieră aproape de domiciliul meu din România, deci în fiecare zi mă voi întoarce acasă, nu voi avea o reşedinţă în Ungaria. Dacă îmi voi pierde locul de muncă, unde mă adresez pentru a primi ajutorul de şomaj?

Într-un astfel de caz, dvs. aveţi calitatea de lucrător frontalier în sensul definiţiei stabilite în Regulament, respectiv o persoană care domiciliază într-un stat membru, dar îşi desfăşoară activitatea în alt stat membru de unde se întoarce în fiecare zi, sau cel puţin o dată pe săptamână, în statul de domiciliu. Prin urmare, deşi contribuţiile pentru asigurări de şomaj se vor plăti în Ungaria, pentru a beneficia de ajutor de şomaj trebuie să vă puneţi la dispoziţia instituţiei competente din statul de domiciliu, mai exact la dispoziţia agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul din România. Astfel, veţi beneficia de ajutor de şomaj potrivit prevederilor legislaţiei române, binenţeles în măsura în care îndepliniţi condiţiile pentru acordarea dreptului. Pentru ca agenţia teritorială să examineze dacă aveţi sau nu dreptul să primiţi ajutor de şomaj, trebuie să solicitaţi instituţiei competente din Ungaria formularul U1 (sau E 301) care certifică perioadele de asigurare pentru şomaj realizate în perioada în care v-aţi desfăşurat activitatea în această ţară. Formularul va fi prezentat agenţiei teritoriale. Dacă informaţiile menţionate în formular nu sunt suficiente pentru a examina condiţiile de deschidere a dreptului, agenţia teritorială va contacta instituţia competentă din statul de angajare pentru obţinerea tuturor informaţiilor pe care le consideră necesare.

Prevederile referitoare la şomaj ale noilor Regulamente se aplică şi persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente?

Da, prevederile celor două Regulamente europene sunt aplicabile atât salariaţilor, cât şi lucrătorilor independenţi, binenţeles în măsura în care aceştia au fost asiguraţi pentru şomaj.

Emite conţinut
urchinTracker();