Munca in Strainatate

Franţa a extins accesul cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii

Guvernul Republicii Franceze a publicat, în data de 11 octombrie 2012, decretul privind aprobarea listei extinse de meserii deschise cetăţenilor români şi bulgari pe piaţa muncii din Hexagon. Noua listă cuprinde 291 de meserii, cu 141 de meserii mai multe decât erau până la acest moment. Cele 291 de meserii reprezintă peste 72% din numărul total de meserii recunoscute pe piaţa muncii franceze. Criteriul care a stat la baza adăugării de noi meserii a fost acela al raportului dintre cererea şi oferta existente pe piaţa muncii pentru fiecare meserie în parte.
Franţa face parte dintre statele UE care menţin încă restricţiile privind accesul pe piaţa muncii pentru muncitorii români şi bulgari..
Restricţiile, cu caracter tranzitoriu, vor fi ridicate cel târziu la 31 decembrie 2013, în conformitate cu Tratatul de aderare la UE a celor două state.
Lista completă a celor 291 de meserii poate fi vizualizată la adresa: http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_du_01-10-212.pdf

 

Unde trebuie să mă adresez atunci când doresc să beneficiez de dreptul la indemnizaţia de şomaj în baza celor două Regulamente europene?

- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată în România, trebuie să vă adresaţi agenţiei municipiului Bucureşti sau agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa.
- Dacă indemnizaţia de şomaj este solicitată într-un alt Stat Membru, trebuie să vă adresaţi instituţiei de asigurări de şomaj din regiunea în care v-ati desfăşurat activitatea sau, după caz, din regiunea în care îşi are sediul angajatorul dvs.

Ce trebuie să ştiu înainte de a solicita acordarea drepturilor în baza prevederilor în materie de şomaj ale Regulamentelor 1408/71 şi 574/72?

Nu orice lucrător migrant este inclus în câmpul personal de aplicare a Regulamentelor.
În raport cu naţionalitatea, persoanele interesate trebuie să fie:
- cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau Spatiului Economic European
- refugiaţi şi apatrizi, care îşi au reşedinţa pe teritoriul unuia din statele menţionate mai sus,
De asemenea, trebuie să aibă calitatea de lucrător (salariat sau independent) şi să-şi fi exercitat dreptul la libera circulaţie, mai exact, să-şi fi desfăşurat activitatea, de-a lungul carierei profesionale, în cel puţin 2 State Membre.
De exemplu, un lucrător care domiciliază în România dar a lucrat numai în Ungaria, nu poate beneficia de prevederile Regulamentelor comunitare. În schimb, aceste prevederi sunt aplicabile dacă aceeaşi persoană, pe parcursul carierei sale profesionale, şi-a desfăşurat activitatea, de exemplu, în Ungaria, Italia şi România.

În ce state se aplică Regulamentul nr.1408/71?

Statele Spaţiului Economic European şi în Elveţia.

Spaţiul Economic European este format din statele membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.
Statele UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania,Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia,Suedia, Spania, Ungaria.

Emite conţinut
urchinTracker();