Munca in Strainatate

Trebuie să ajung în ţară pentru a solicita formularul care certifică perioadele de asigurare din România?

Nu, nu trebuie să vă deplasaţi special pentru a solicita formularul. Acesta poate fi solicitat personal dacă sunteţi în ţară, dar şi prin scrisoare trimisă prin poştă pe adresa agenţiei teritoriale de care aparţineţi cu domiciliul/reşedinţa, sau pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în calitate de organism de legătură. De asemenea, poate fi solicitat agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă direct de către instituţia irlandeză sau prin intermediul ANOFM. Datele de contact necesare sunt afişate pe site-ul nostru.

Trebuie să transmit şi alte documente pentru a primi formularul care atestă stagiul de cotizare din România?

Da, cererea prin care dvs. solicitaţi eliberarea formularului respectiv trebuie să fie întotdeauna însoţită de o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului românesc, precum şi de o copie a carnetului de muncă pentru perioadele de activitate desfăşurate până la data de 1 ianuarie 2011. În cazul în care aţi lucrat în România ulterior acestei date, trebuie să prezentaţi copia adeverinţei de vechime de la fostul angajator, sau, după caz, foştii angajatori. Aceste documente sunt absolut necesare pentru identificarea şi cerificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj. Şi nu uitaţi: în cazul în care nu sunteţi în România pentru a ridica personal formularul, în cerere trebuie să indicaţi adresa postală la care doriţi să vă fie expediat acesta.

Cum pot să transmit cererea şi documentele necesare pentru certificarea stagiului de cotizare?

Dacă sunteţi în România, vă recomandăm să trimiteţi solicitarea dvs. şi documentele menţionate direct agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa; dacă sunteţi în alt stat membru, puteţi folosi aceeaşi modalitate sau le puteţi transmite ANOFM, prin postă, la următoarea adresă:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Direcţia Relaţii Internaţionale, Eures şi Mediere
Str. Avalanşei nr. 22 – 24, sector 4, 040303 Bucureşti
România

sau,prin e-mail, la adresa: adriana.pert@anofm.ro sau anca.dan@anofm.ro

Am lucrat 4 ani în Cipru, dar am fost disponibilizat şi, având în vedere faptul că nu mi-am găsit un loc de muncă în această ţară, intenţionez să mă întorc în România. Pot primi ajutor de şomaj în România?

Pentru a putea beneficia de ajutor de şomaj în România, trebuie să lucraţi şi să fiţi asigurat pentru şomaj după reîntoarcerea în ţară, chiar dacă numai pentru o perioada scurtă. Presupunem, de exemplu, că, după reîntoarcerea în România, lucraţi 3 luni în baza unui contract de muncă pe perioada determinată. După încetarea contractului puteţi solicita acordarea ajutorului de şomaj în România deşi perioada de asigurare pentru şomaj realizată potrivit legislaţiei române este mai mică (3 luni) decât stagiul minim de cotizare pe care trebuie să îl realizaţi pentru a primi ajutor de şomaj (12 luni în ultimele 24 de luni care preced intrarea în şomaj). Într-un astfel de caz, perioada contributivă de 3 luni realizată în România se va totaliza cu perioada contributivă de 4 ani realizată în Cipru şi certificată prin formularul E 301 sau U1 eliberat de instituţia competentă din această ţară şi astfel va fi îndeplinită condiţia stagiului minim. Vă rugăm să reţineţi însă că, pe lângă această condiţie, trebuie să îndepliniţi toate celelalte condiţii prevăzute de legislaţia română pentru acordarea ajutorului de şomaj.

Perioadele de activitate şi de plată contribuţii pentru şomaj în Cipru se pot dovedi cu documente emise de angajator?

Nu, în nici un caz, trebuie să vă fie foarte clar că singurele documente care certifică perioadele de activitatea şi asigurare pentru şomaj realizate într-un stat membru şi sunt luate în considerare în vederea stabilirii dreptului la ajutor de şomaj în alt stat membru sunt formularele europene stabilite în acest scop şi emise de instituţiile competente în materie de şomaj din statul în care aţi lucrat şi aţi fost asigurat.

Emite conţinut
urchinTracker();