Munca in Strainatate

 
Instrumente Juridice Bilaterale | Munca in Strainatate | Relatii Internationale

 

 

EURES este o reţea de cooperare între Comisia Europeană, serviciile publice de ocupare a forţei de muncă din statele membre ale SEE (ţările UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizaţii partenere implicate pe piaţa muncii precum sindicatele, patronatele. Elveţia participă, de asemenea, la reţeaua EURES.

Serviciile de bază ale EURES sunt cele de informare, orientare şi plasament, oferite atât angajatorilor, cât şi solicitanţilor de locuri de muncă interesaţi de piaţa europeană a muncii. Aceste servicii sunt furnizate de consilierii EURES, specialişti instruiţi care lucrează în cadrul serviciului public de ocupare a forţei de muncă din fiecare ţară sau în cadrul altor organizaţii partenere din reţeaua EURES.

EURES România promovează locurile de muncă vacante transmise ANOFM mai ales de către serviciile publice europene de ocupare, în special prin publicarea lor pe portalul ANOFM, astfel încât să ofertele să devină accesibile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în spaţiulDe asemenea, puteţi afla ce trebuie să ştiţi dacă doriţi să locuiţi şi să munciţi în alte state UE/SEE, de la cei 43 de consilieri EURES, distribuiţi teritorial în cadrul fiecărei agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a agenţiei de ocupare a municipiului Bucureşti. european.

 

 

Relatii internationale - Securitate sociala pentru lucratorii migranti care circula in interiorul UE

 

De la 1 ianuarie 2007, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, deschiderea, durata şi menţinerea dreptului la indemnizaţia de şomaj acordată lucrătorilor migranţi, sunt subordonate principiilor generale impuse de regulamentele comunitare privind coordonarea legislaţiilor de securitate socială, respectiv Regulamentele 1408/71 şi 574/72. Politica comunitară în domeniu urmăreşte ca lucrătorul migrant, cetăţean sau rezident al unui stat membru, care circulă în interiorul UE, să beneficieze de protecţie socială corespunzătoare în situaţia de şomaj, permiţând, în acest scop, cumularea perioadelor de asigurare sau de muncă realizate în mai multe state membre şi, atunci când este cazul, transferarea indemnizaţiei stabilite într-un stat membru în alt stat membru pe o perioadă determinată de maxim 3 luni pe durata căreia şomerul îşi caută un loc de muncă.
Direcţia Relaţii Internaţionale este responsabilă cu aplicarea prevederilor comunitare referitoare la prestaţiile de şomaj şi cu exercitarea activităţilor specifice aferente rolului de organism de legătură pe care îl deţine ANOFMAplicare Instrumente Juridice Bilaterale


Din cele 13 acorduri semnate în domeniul schimbului de forţă de muncă doar 6 funcţionează, respectiv:

Germania - lucrători oaspeţi
- lucrători sezonieri
- studenţi
- atribuire de contingent pentru societăţile comerciale româneşti din domeniul construcţiilor
Franţa - schimbul de stagiari
Elveţia - schimbul de stagiari.

 

 Mediarea Muncii -
Informarea privind drepturile si obligatiile lucratorilor romani in
strainatate

- Informarea cetăţenilor români care lucrează sau doresc să lucreze în străinătate cu privire la legislaţia aplicabilă, drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitate de angajaţi pe teritoriul altui stat;

 

 

 

urchinTracker();