Munca in Strainatate

De la ce dată se aplică prevederile Regulamentelor 883/2004 şi 987/2009?

Regulamentele 883/2004 şi 987/2009 sunt direct aplicabile începând cu data de 1 mai 2010.

Noile Regulamente se aplică în toate statele membre UE?

Da, noile Regulamente sunt aplicabile în toate statele membre UE, dar şi în Islanda, Norvegia, Liechtenstein, precum şi în Elveţia.

Am lucrat timp de 15 ani în România. În ultimul an am lucrat legal în Spania dar angajatorul m-a anunţat că voi fi disponibilizat. Pot să primesc ajutor de şomaj în Spania?

Da, conform prevederilor comunitare, ajutorul de şomaj se acordă în statul în care v-aţi desfăşurat ultima activitate, în cazul dvs. în Spania. Pentru acordarea ajutorului de şomaj trebuie să vă adresaţi SPEE-ului din localitatea în care aveţi reşedinţa. În mod similar, dacă aţi fi lucrat în alt stat membru şi aţi fi fost disponibilizat, ar fi trebuit să vă adresaţi instituţiei competente în materie de şomaj din statul respectiv, de regula instituţia locală de care aparţineţi cu reşedinţa.

Am lucrat timp de 6 luni în Irlanda. Imediat după încetarea contractului de muncă, am solicitat ajutor de şomaj, dar instituţia irlandeză mi-a respins cererea pe motiv că perioada în care mi s-au reţinut contribuţii de şomaj în Irlanda nu este suficientă pentru a primi ajutorul de şomaj. Cum trebuie să procedez în acest caz, mă pot întoarce şi pot beneficia de ajutor de şomaj în România? Menţionez că înainte de plecarea în Irlanda, am lucrat timp de 7 ani în România, dar intenţia mea este să rămân în Irlanda.

Nu, nu puteţi beneficia de ajutor de şomaj în România pentru că acest tip de prestaţie se solicită, de regulă, în statul în care aţi lucrat şi aţi fost asigurat înainte de pierderea locului de muncă (în cazul dvs. Irlanda). În schimb, puteţi beneficia de prevederea europeană referitoare la totalizarea perioadelor de asigurare. În acest scop, veţi contacta agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa (după caz, agenţiile judeţene – AJOFM, sau agenţia Municipiului Bucureşti - AMOFM) şi veţi solicita formularul U1 sau E 301 în care agenţia teritorială va certifica că aţi realizat o perioadă de activitate şi de asigurare pentru şomaj de 7 ani în România. Pe baza acestui formular, perioada contributivă realizată în România se va cumula cu perioada contributivă din Irlanda şi astfel poate fi îndeplinită condiţia stagiului minim de cotizare pentru şomaj prevăzut de legislaţia irlandeză.

Emite conţinut
urchinTracker();