Concursuri

Concursuri posturi vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, Nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 30.08.2016 ora 11:00, la sediul agenţiei următoarele posturi vacante din cadrul Direcţiei Coordonarea Reţelei Naţionale EURES Acorduri şi Relaţii Internaţionale: 

1. Consilier clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Coordonare Sisteme Asigurari pentru Şomaj;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţelor sociale, informatică, relaţii internaţionale sau administraţie publică;
 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau franceză-nivel avansat;
 Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,Poer Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

2. Consilier clasa I, grad profesional superior - 2 posturi;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţelor sociale, informatică, relaţii internaţionale sau administraţie publică;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau franceză-nivel avansat;
 Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,Poer Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

3. Expert clasa I, grad profesional superior;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice, ştiinţelor sociale, informatică, relaţii internaţionale sau administraţie publică;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau franceză-nivel avansat;
 Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel,Poer Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

In cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor de limba straina, nivel avansat, respectiv testare la limba engleză sau franceză, în funcţie de cunoştiinţele candidaţilor.
Data de sustinere a probei suplimentare: 30.08.2016, ora 10:00;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici suspendă concursul pentru unul dintre posturile  de consilier superior pentru nerespectarea prevederilor:
-art.21 alin (2) lit a) din HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare raportat la dispoziţiile art. 26 alin (3) şi 58 alin (4) lit. a) din Legea nr.188/1999 r2 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

AtaşamentMărime
Bibliografie EURES.pdf49.45 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 30.08.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

inspector, grad profesional asistent-Serviciul Financiar Contabil

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studiiuniversitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
Bibliografie Buget.pdf50.22 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 30.06.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Inspector, grad profesional superior - Directia Coordonarea Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale - Serviciul Monitorizare Activitate EURES,
Condiţii specifice de participare la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă - ştiinţe economice;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet-nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
bibliografie eures.pdf43.07 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 30.06.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant: Consilier, grad profesional superior - Compartiment Managementul Bazelor de Date
Condiţii specifice de participare la concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
 Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
 Cunoştinţe de operare pe calculator nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL, Microsoft Office;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
bibliografie IT.pdf35.11 KB

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 27.05.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

Inspector, grad profesional superior -Compartiment Formare Profesională 

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet - nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
bibliografie.pdf29.29 KB
Emite conţinut
urchinTracker();