Concursuri

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează în zilele de 04.05.2016 proba scrisă şi 06.05.2016 interviul, la sediul instituţei, concurs/examen de promovare în grad prfesional.
Dosarele de concurs se depun de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului(până la data de 20.04.2016) şi conţin obligatoriu actele prevăzute la art.127 din Hotărârea de Guvern n. 611/2008.

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 11.04.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:
Inspector, grad profesional debutant- Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet - nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
bibliografieP.pdf50.42 KB

Concursuri posturi vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 29.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următoarele posturi vacante: 

1. consilier, grad profesional superior - Serviciul Planificare, Monitorizare, Activitate EURES
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet - nivel mediu;
• Cunoaşterea unei limbi străine;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
2. inspector, grad profesional superior - Compartiment Relaţii Internaţionale
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet - nivel mediu;
• Cunoaşterea unei limbi străine;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie.pdf42.7 KB

concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 25.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:
consilier, grad profesional debutant - Serviciul Acorduri Bilaterale şi Desemnare Parteneri EURES
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet - nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
BIBLIOGRAFIE EURES.Pdf44.64 KB

concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 25.03.2016, ora 09:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:
Inspector, grad profesional asistent - compartiment Managementul Bazelor de Date
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
• Cunoştinţe de operare pe calculator nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL, Microsoft Office;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
BIBLIOGRAFIE MBD.pdf38.27 KB
Emite conţinut
urchinTracker();