Concursuri

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 03.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier, grad profesional superior - Compartiment Managementul Bazelor de Date;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoştinţe de informatică la nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL, Microsoft Office - nivel avansat;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Propunem ca data de desfăşurare a concursului: 03.10.2016 - ora 1000 - proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie MBD.pdf33.66 KB

Concursuri posturi vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 14.10.2016, ora 10:00, la sediul agenţiei, următoarele posturi vacante:

1.consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Acorduri Bilaterale si Desemnare Parteneri EURES
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau franceză-nivel avansat;
 Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
2. expert clasa I, grad profesional superior - Serviciul Acorduri Bilaterale si Desemnare Parteneri EURES
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau franceză-nivel avansat;
 Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
În cadrul concursurilor, se va desfăşura probă suplimentară de testare a aptitudinilor de limbă străină, nivel avansat, respectiv testare la limba engleză sau franceză, în funcţie de aptitudinile candidaţilor.
Programul concursului:
14.10.2016-ora 1000. - proba suplimentară;
14.10.2016-ora 1100 - proba scrisă;
Data susţinerii interviului va fi afişată odată cu rezultatul probei scrise.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

 

 

 

AtaşamentMărime
Bibliografie EURES.pdf49.45 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 05.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Consilier juridic, grad profesional superior- Direcţia Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie, Compartiment Metodologie Relaţii cu Publicul

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor juridice;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
Bibliografie concurs ocupare post vacant CONSILIER JURIDIC SUPERIOR .pdf30.49 KB

Concurs post vacant consilier principal

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, Nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 28.09.2016 ora 10:00, la sediul agenţiei postul vacant din cadrul Direcţiei Contencios Legislaţia Pieţei Muncii, şi Metodologie, Compartiment Metodologie şi Relaţii cu Publicul:
Consilier clasa I, grad profesional principal - Compartiment Metodologie şi Relaţii cu Publicul;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:5 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
Bibliografie concurs ocupare post vacant CONSILIER PRINCIPAL DCLPMM pt sept 2015.doc29 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 30.08.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

referent, grad profesional superior-Compartiment Managementul Bazelor de Date

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet,baze de date - nivel avansat;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
Bibliografie informatica.pdf37.56 KB
Emite conţinut
urchinTracker();