Concursuri

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str.Avalanșei nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 15.12.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier juridic, grad profesional debutant- Direcția Resurse Umane, Salarizare, Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe juridice;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet-nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie DRUSCSCA consilier juridic debutant.pdf32 KB

Concurs post contractual vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, nr. 20-22 sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual vacant de consilier IA din cadrul ANOFM, Serviciul Control și Recuperare Debite, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe economice ;
 vechime minimă: 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Programul concursului concursului:
25.11.2016 ora 1000 - proba scrisa la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
28.11.2016 ora 1000 - interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

AtaşamentMărime
bibliografie SCRD.pdf38.86 KB

Concurs post vacant

Agenția Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 06.12.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:
consilier grad profesional asistent - Serviciul Control şi Recuperare DebiteCondiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
bibliogarfie SCRD.pdf42.37 KB

Concurs post contractual vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucuresti Str. Avalanşei, nr. 20-22 sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual temporar vacant de Director Adjunct al Centrului Regional de Formare Profesională a Adulţilor Dolj, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de conducere vacantă:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
 vechime de minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.
Programul concursului concursului:
14.11.2016 ora 1000 - proba scrisa la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
15.11.2016 ora 1000 - interviul la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
Termenul limita de depunere a dosarelor de concurs este de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.6, alin.(1) din H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediu şi pe site-ul instituţiei.

AtaşamentMărime
bibliografie CRFPA.pdf38.72 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 14.11.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

inspector, grad profesional superior-Compartiment Formare Profesională şi Consiliere

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:
• Pregătire de specialitate - studii studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă: sociologie;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie formare_1.pdf28.43 KB
Emite conţinut
urchinTracker();