Concursuri

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 17.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

inspector, grad profesional principal-Compartiment Gestiune Funcţii Publice şi Perfecţionare Profesională

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacant:
• Pregătire de specialitate - studii studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie DRUS.pdf86.47 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 14.10.2016, ora 10:00, la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Inspector clasa I, grad profesional superior - Compartiment Formare Profesională şi Consiliere
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 14.10.2016 - ora 10:00 - proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

 

AtaşamentMărime
bibliografie formare.pdf28.43 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 03.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier, grad profesional superior - Compartiment Managementul Bazelor de Date;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoştinţe de informatică la nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL, Microsoft Office - nivel avansat;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Propunem ca data de desfăşurare a concursului: 03.10.2016 - ora 1000 - proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie MBD.pdf33.66 KB

Concursuri posturi vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 14.10.2016, ora 10:00, la sediul agenţiei, următoarele posturi vacante:

1.consilier clasa I, grad profesional superior - Serviciul Acorduri Bilaterale si Desemnare Parteneri EURES
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau franceză-nivel avansat;
 Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
2. expert clasa I, grad profesional superior - Serviciul Acorduri Bilaterale si Desemnare Parteneri EURES
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: engleză sau franceză-nivel avansat;
 Cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie internaţională-nivel mediu;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
În cadrul concursurilor, se va desfăşura probă suplimentară de testare a aptitudinilor de limbă străină, nivel avansat, respectiv testare la limba engleză sau franceză, în funcţie de aptitudinile candidaţilor.
Programul concursului:
14.10.2016-ora 1000. - proba suplimentară;
14.10.2016-ora 1100 - proba scrisă;
Data susţinerii interviului va fi afişată odată cu rezultatul probei scrise.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

 

 

 

AtaşamentMărime
Bibliografie EURES.pdf49.45 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 05.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Consilier juridic, grad profesional superior- Direcţia Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie, Compartiment Metodologie Relaţii cu Publicul

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura ştiinţelor juridice;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
Bibliografie concurs ocupare post vacant CONSILIER JURIDIC SUPERIOR .pdf30.49 KB
Emite conţinut
urchinTracker();