Concursuri

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 07.11.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier, grad profesional superior - Compartiment Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
bibliografie COORDONARE PROIECTE.pdf177.67 KB

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 17.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

inspector, grad profesional superior-Compartiment Formare Profesională şi Consiliere

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:
• Pregătire de specialitate - studii studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie formare.pdf28.43 KB

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 17.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

inspector, grad profesional principal-Compartiment Gestiune Funcţii Publice şi Perfecţionare Profesională

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacant:
• Pregătire de specialitate - studii studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie DRUS.pdf86.47 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 14.10.2016, ora 10:00, la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Inspector clasa I, grad profesional superior - Compartiment Formare Profesională şi Consiliere
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet - nivel mediu;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 14.10.2016 - ora 10:00 - proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

 

AtaşamentMărime
bibliografie formare.pdf28.43 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 03.10.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post vacant:

Consilier, grad profesional superior - Compartiment Managementul Bazelor de Date;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
 Cunoştinţe de informatică la nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL, Microsoft Office - nivel avansat;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Propunem ca data de desfăşurare a concursului: 03.10.2016 - ora 1000 - proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
bibliografie MBD.pdf33.66 KB
Emite conţinut
urchinTracker();