Concursuri

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 15.07.2015 (proba scrisă) şi 17.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

Consilier clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Achiziţii publice si investiţii;

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 Vechime în specialitate: minimum 1 an;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Programul concursului:
15.07.2015 - ora 900 - proba scrisă;
17.07.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM

AtaşamentMărime
bIBLIOGRAFIE.pdf42.6 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 04.08.2015 (proba scrisă) şi 06.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant: 

Inspector clasa I, grad profesional principal, Serviciul Comunicare si secretariatul consiliului de administratie
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau economic;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 5 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Programul concursului:
 04.08.2015 - ora 900 - proba scrisă;
 06.08.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM

AtaşamentMărime
BIBLIOGRAFIE.pdf29.64 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 03.08.2015 (proba scrisă) şi 05.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Consilier clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Comunicare si secretariatul consiliului de administratie
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic sau economic;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Programul concursului:
 03.08.2015 - ora 900 - proba scrisă;
 05.08.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
BIBLIOGRAFIE.pdf29.64 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 27.07.2015 (proba scrisă) şi 29.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Inspector clasa I, grad profesional principal, Compartiment Formare Profesionala
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 5 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Programul concursului:
 27.07.2015 - ora 900 - proba scrisă;
 29.07.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
Bibliografie MPM.pdf32.51 KB

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 06.07.2015 (proba scrisă) şi 08.07.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant: 

Inspector clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Formare profesională;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Programul concursului:
06.07.2015 - ora 900 - proba scrisă;
08.07.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM

AtaşamentMărime
Bibliografie MPM.pdf32.51 KB
Emite conţinut
urchinTracker();