Concursuri

concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucuresti, str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 03.11.2015 (proba scrisă) şi 05.11.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:
Consilier clasa I, grad profesional debutant - Compartiment Formare Profesională;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet - nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Programul concursului:
03.11.2015 - ora 900 - proba scrisă
05.11.2015 - ora 1200 - interviul;
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
Bibliografie MPM.pdf32.52 KB

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 08.09.2015 (proba scrisă) şi 10.09.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Inspector clasa I, grad profesional principal, Serviciul Comunicare si secretariatul consiliului de administratie
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 5 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Programul concursului:
 08.09.2015 - ora 900 - proba scrisă;
 10.09.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
Bibliografie.pdf29.48 KB

concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 25.08.2015 (proba scrisă) şi 27.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post vacant:

Consilier clasa I, grad profesional superior - Compartiment informatică

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
 Vechime în specialitate: minimum 9 ani;
 Cunoştinţe de operare pe calculator nivel avansat: baze de date, utilitare, SQL, PL/SQL, Microsoft Office;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.
 Programul concursului:
 25.08.2015 - ora 1000 - proba scrisă;
 27.08.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
Bibliografie.pdf28.2 KB

concurs posturi vacante

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, str.Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 24.08.2015 (proba scrisă) şi 26.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei următoarele posturi vacante:

Inspector clasa I, grad profesional asistent - Compartiment Analiza Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 1 an;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Expert clasa I, grad profesional superior - Compartiment Formare Profesională,
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 9 ani;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Abilităţi, calităţi, aptitudini speciale: Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Programul concursului:
24.08.2015 - ora 900 - proba scrisă;
26.08.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
Bibliografie APM.pdf28.91 KB
Bibliografie FP.pdf32.52 KB

concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în zilele de 05.08.2015 (proba scrisă) şi 07.08.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:

Consilier clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Achiziţii publice si investiţii

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă:
 Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 Vechime în specialitate: minimum 1 an;
 Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
 Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate.

Programul concursului:
05.08.2015 - ora 900 - proba scrisă;
07.08.2015 - ora 1200 - interviul.
Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM

AtaşamentMărime
bibliografie.pdf48.28 KB
Emite conţinut
urchinTracker();