Hunedoara

Anunt SC INTELTOPO SISTEM SRL-Hunedoara

În temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.9212003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, si a O.M.E.F nr.9412006 privind aprobarea modelului si a continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale
prin publicitate comunicăm că a fost emis:

PROCESUL VERBAL din data de 23.02.2012 înregistrat sub nr.2187123.02.2012 pe numele I denumirea persoanei fiziceljuridice S.C INTELTOPO SISTEM SRL cu domiciului fiscal I sediul în Deva, str.Aleea Păcii, bI.K3, et.P. ap.1, jud.Hunedoara, având cod fiscal 15414744, certificat de înrnatriculare înregistrat !a Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J20149712003 reprezentant Iegal, MUNTEAN IOANA TATIANA în calitate de administrator, prin care se înregistrează UN DEBIT lN SUMA DE 156 LEI.
Procesul verbal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul A.J,O.F.M.Hunedoara - Deva.
Prezentul act administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului respectiv.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, puteţi contacta pe dna OLAH ELENA, Ia sediul nostru sau la numărul de telefon:0755999906, Împotriva procesului verbal se poate depune contestaţie la sediul A.J.O.F.M.Hunedoara în termen de 15 zile de la data comunicării actului sub sancţiunea decăderii.
Redactat în 3 exemplare din care un exemplar afişat la sediul A.J,O.F.M.Hunedoara, un exemplar la Compartiment Control Măsuri Active şi un exemplar comunicat pentru publicare pe site A.N.O.F.M BUCUREŞTI, pentru AJOFM HUNEDOARA.
AtaşamentMărime
Anunt SC INTELTOPO SISTEM SRL-Hunedoara.PDF65.64 KB

AJOFM Hunedoara organizează Bursa locurilor de muncă în data de 25.11.2011

               AJOFM Hunedoara organizează în data de 25.11.2011, la cererea pieţei muncii, bursa locurilor de muncă în următoarele locaţii:
• A.L. Deva, localitatea Deva, Piaţa Unirii, nr. 2;
• A. L Hunedoara, localitatea Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 9;
• A. L. Petroşani, localitatea Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90;
• P. L. Lupeni, localitatea Lupeni, str. Narciselor, nr. 11;
• P. L. Vulcan, localitatea Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 92;
• P. L. Simeria, localitatea Simeria, Piaţa Unirii, nr. 18;
• P. L. Orăştie, localitatea Orăştie, str. Primăverii, nr. 8;
• P. L. Călan, localitatea Călan, str. Independenţei, nr. 13;
• P. L. Brad, localitatea Brad, str. Independenţei, nr. 3;
• P. L. Haţeg, localitatea Haţeg, str. Libertăţii, nr. 3.
             Informatii suplimentare pot fi obtinute la AJOFM Hunedoara, Piata Unirii nr. 2, deva, tel: 0254.216.151, 0741.819.994, 0741.819.993

AJOFM Hunedoara organizează în data de 28.10.2011 Burse ale locurilor de muncă


             AJOFM Hunedoara organizează în data de 28.11.2011, la cererea pieţei muncii, bursa locurilor de muncă în următoarele locaţii:
 • A.L. Deva, localitatea Deva, Piaţa Unirii, nr. 2;

 • A. L Hunedoara, localitatea Hunedoara, str. Libertăţii, nr. 9;
• A. L. Petroşani, localitatea Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 90;
• P. L. Lupeni, localitatea Lupeni, str. Narciselor, nr. 11;
• P. L. Vulcan, localitatea Vulcan, str. Mihai Viteazu, nr. 92;
• P. L. Simeria, localitatea Simeria, Piaţa Unirii, nr. 18;
• P. L. Orăştie, localitatea Orăştie, str. Primăverii, nr. 8;
• P. L. Călan, localitatea Călan, str. Independenţei, nr. 13;
• P. L. Brad, localitatea Brad, str. Independenţei, nr. 3;
• P. L. Haţeg, localitatea Haţeg, str. Libertăţii, nr. 3.

        Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la AJOFM Hunedoara, Piaţa Unirii nr. 2, Deva, tel: 054.21.61.51, fax: 054.21.60.88, e-mail: ajofm hd@ajjofmhd.ro

 

 

AJOFM Hunedoara organizează o bursă a locurilor de muncă în data de 26 noiembrie 2010

În data de 26 noiembrie 2010, AJOFM Hunedoara organizează, la cererea pieţei muncii, o bursă a locurilor de muncă dedicată tuturor categoriilor de persoane.
Bursa se va desfăşura la sediile agenţiilor locale şi punctelor de lucru conform anexei.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa AJOFM Hunedoara, Piaţa Unirii nr. 2, Deva, tel: 0254-216.151, fax: 0254-216.088, e-mail: ajofmhd@ajofmhd.ro, hunedoara@ajofm.anofm.ro, site: www.ajofmhd.ro

 

AtaşamentMărime
locatii bursa locurilor de munca Hunedoara 26 nov 2010.doc36.5 KB
Emite conţinut
urchinTracker();