Hunedoara

MIHET ALINA

AtaşamentMărime
alina_mihet_a.pdf472.77 KB
alina_mihet_i.pdf134.14 KB
alina_mihet_in2013-05-10.pdf32.98 KB

MIHET ALINA

AtaşamentMărime
alina_mihet_a.pdf487.36 KB
alina_mihet_i.pdf141.26 KB

Anunt Hunedoara SC ONE Broadcasting SRL

In temeiul art.44 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a O.M.E.F nr.94/2006 privind aprobarea modelului si a continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate.comunicam ca a fost emis :
PROCESUL VERBAL din data de 07.02.2012 inregistrat sub nr.1564/ 07.02.20112 pe numele / denumirea persoanei fizice/juridice S.C.ONE BROADCASTING SRL cu domiciulul fiscal / sediul in PETROSANI, Str.1 Decembrie, nr.122,P, jud.Hunedoara, avand CUI 7392505 ,certificat de inmatriculare inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J20/ 53/ 1995, reprezentant legal, Poliopol Juditha in calitate de administrator, prin care se inregistreaza un debit in valoare de 7060 lei.

Procesul verbal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul AJ.O.F.M.Hunedoara - Deva.
Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului respectiv.
Daca aveti nelamuriri in legatura cu acest anunt, puteti contacta pe dl/dna OLAH ELENA , la sediul nostru sau la numerele de telefon 0254 216151, interior 210 sau 0755999906.
Impotriva procesului verbal se poate depune contestatie la sediul AJ.O.F.M.Hunedoara in termen de 15 zile de la data comunicarii actului sub sanctiunea decaderii.
Redactat in 3 exemplare din care un exemplar afisat la sediul AJ.O.F.M.Hunedoara , un exemplar la Compartimentul Control Masuri Active ,si un exemplar comunicat pentru publicare pe site A.N.O.F.M Bucuresti pentru AJOFM Hunedoara
AtaşamentMărime
Anunt Hunedoara SC ONE Broadcasting SRL.PDF136.15 KB
Emite conţinut
urchinTracker();