Contact ANOFM

ANOFM

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 

Program de lucru:

Luni-Joi: 8:00-16:30

Vineri: 8:00-14:00

Program de audienţe:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă acordă audienţe lunar, în prima şi a treia zi de marţi, începând cu ora 9:00. Programările se fac la telefon: 021.303.98.31. 

 

Sediul Central:

Strada Avalanşei, nr.20-22, sector 4, Bucureşti 040305

 

Website:

http://www.anofm.ro 

 

Email de contact:

anofm@anofm.ro

mass.media@anofm.ro - Pentru reprezentanţii mass-media

 

Telefon/Fax:

Preşedinte
Cabinet - tel. 021.303.98.31, fax: 021.303.98.38


Direcţia Analiza Pieţei Muncii, Programe de Ocupare şi de Formare Profesională a Forţei de Muncă

Compartimentul Analiza Pieţei Muncii şi Programe de Ocupare - tel. 021.303.98.47, fax: 021.303.98.51

Compartimentul Economie Socială - fax: 021.303.98.51

Compartimentul Formare Profesională şi Consiliere - tel. 021.313.90.85

 

Direcţia Coordonare a Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date

Compartimentul Managementul Bazelor de Date - tel. 021.303.98.54, fax: 021.303.98.45

Compartimentul Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene - tel. 021.303.98.53

 

Direcţia Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj

Serviciul Financiar Contabil - tel. 021.303.98.46

Serviciul Finanţări şi Urmărirea Execuţiei Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj - tel.: 021.303.98.40

Compartimentul Achiziţii Publice şi Investiţii - tel. 021.303.98.43

 

Direcţia Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie 

Compartimentul Legislaţie - tel. 021.313.90.86

Compartimentul Contencios - tel. 021.313.90.86

Compartimentul Metodologie şi Relaţii cu Publicul - tel. 021.313.90.86

 

Direcţia Coordonare a Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale

Serviciul Acorduri Bilaterale şi Desemnare Parteneri EURES - tel. 021.311.07.73

Compartimentul Relaţii Internaţionale - tel.: 021.303.98.56, fax: 021.303.98.55

Compartimentul Coordonare Sisteme Asigurări pentru Şomaj - tel. 021.303.98.56, fax: 021.303.98.55

Serviciul Planificare, Monitorizare Activitate EURES - tel. 021.313.91.41

 

Direcţia Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie 

Serviciul Salarizare - tel. 021.303.98.37

Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie - tel. 021.303.98.32, 021.303.98.39

Serviciul Resurse Umane - tel. 021.303.98.37

Compartimentul Gestiune Funcţii Publice şi Perfecţionare Profesională - tel. 021.303.98.37

Compartimentul Registratură

 

Serviciul Control şi Recuperare Debite - tel. 021.303.98.52

 

Compartimentul Audit Public Intern - tel. 021.311.07.12, fax: 021.311.07.14

 

 

Persoana responsabila pentru furnizarea informatiilor publice in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare:

Cristiana Geana, inspector

Serviciul Comunicare si Secretariatul Consiliului de Administratie

mass.media@anofm.ro

 

Localizeaza pe harta:

localizeaza

 

Contacteaza-ne:

contact

urchinTracker();