Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 10.01.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

inspector, grad profesional principal-Compartiment Formare Profesională şi Consiliere

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studii studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
bibliografie formare_1_0.pdf28.43 KB
urchinTracker();