Concursuri

Concurs post vacant - Serviciul Control si Recuperare Debite

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 26.03.2018, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier, grad profesional superior - Serviciul Control şi recuperare debite; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:

Concurs de promovare în grad

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, la sediul instituţiei (Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti), concurs/examen de promovare în grad profesional, în zilele de 26 februarie 2018, proba scrisă, şi 28 februarie 2018, interviul.

Concurs de promovare în grad

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, la sediul instituţiei (Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti), concurs/examen de promovare în grad profesional, în zilele de 19 decembrie, proba scrisă, şi 21 decembrie, interviul.

Exemple de intrebari pentru concursul de director executiv si director executiv adjunct (actualizat 20.09.2017)

Exemple de intrebari  pentru concursul de director executiv si director executiv adjunct (actualizat 20.09.2017)

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 20.09.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier, grad profesional superior - Serviciul Acorduri bilaterale şi desemnare parteneri EURES, Direcția Coordonarea Reţelei Internaţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale; 

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 21.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post de Consilier, grad profesional superior- Compartiment Coordonare Proiecte cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene - Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date.

Concurs post temporar vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 01.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post temporar de Inspector, grad profesional superior - Direcţia Coordonarea Reţelei Naţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale, Serviciul Acorduri bilaterale şi desemnare parteneri EURES.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 21.08.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, următorul post de Inspector, grad profesional asistent- Direcţia Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nerambursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date, Compartiment Managementul Bazelor de Date.

Concurs post temporar vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 25.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul temporar vacant de Inspector, grad profesional superior- Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie.

Concurs post temporar vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 07.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul temporar vacant de Consilier, grad profesional asistent -Compartiment Achiziţii publice şi investiţii.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 24.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier, grad profesional superior - Serviciul financiar contabil - Direcția Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 31.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier juridic, grad profesional superior - Compartiment Contencios - Direcția Contencios, Legislaţia Pieţei Muncii şi Metodologie.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 25.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei postul vacant de Consilier, grad profesional superior- Compartiment Coordonare sisteme asigurări pentru şomaj din cadrul Direcției Coordonarea Reţelei Naţionale EURES Acorduri şi Relaţii Internaţionale.

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu sediul in Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, scoate la concurs, la sediul agenţiei, postul contractual vacant de Consilier IA, conform H.G. nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 17.07.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Referent, grad profesional debutant - Direcția Coordonarea Proiectelor cu Finanţare Nermabursabilă din Fonduri Europene şi Managementul Bazelor de Date, Compartiment Managementul Bazelor de Date.

Emite conţinut
urchinTracker();