Proiecte

Lista Proiecte FSE-2014

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileste axele prioritare si domeniile majore de interventie ale României în domeniul resurselor umane în vederea implementării asistentei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergentă, pentru perioada de programare 2014 -2015   

Proiectul INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare

AM POCU a aprobat proiectul INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv specific 2.3. - Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

Procedura de selecţie a partenerilor pentru proiecte europene

ANOFM publică, spre consultare, "Procedura de selecţie a partenerilor în vederea aplicării unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate din fonduri europene nerambursabile".

Emite conţinut
urchinTracker();