Acte normative

Ordinul nr 281/2004

ORDIN nr. 281 din 22 iulie 2004

/ Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004)

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului .......….....................………/ municipiului Bucureşti

/ Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004)

Observaţiile funcţionarului public:

Semnătura funcţionarului public

Ordinul nr. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004)

ORDIN nr. 85

din 22 februarie 2002

privind aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj

H.G. nr. 1090/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.090

din 2 octombrie 2002

privind modul de plată a unor drepturi acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj

H.G. nr 790/2004

HOTARaRE nr. 790 din 19 mai 2004

H.G. nr. 277/2002 (modif prin H.G.790/2004)

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 277

din 21 martie 2002

privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă

H.G nr. 278/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 278

din 21 martie 2002

H.G nr 410/2005

HOTARARE nr. 410 din 5 mai 2005

Emite conţinut
urchinTracker();