Anunturi-Licitatii

Anunt valorificare bunuri scoase din functiune


AGENTIA
NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA (ANOFM)
, cu
sediul in municipiul Bucuresti, str.Avalansei nr.20-22, doreste sa valorifice
bunuri care au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzura, nu
mai pot primi o alta destinatie sau utilizare si nici nu pot fi reparate,
reconditionate, adaptate sau modernizate.


Societatile comerciale care sunt
interesate sa colecteze selectiv, trateze, valorifice si elimine nepoluant
bunurile prezentate in anexa, va trebui sa prezinte o oferta financiara
detaliata pe fiecare produs .Termenul de depunere a ofertelor este de 25.01.2017,
ora 12.00, la adresa de email marius.cojoaca@anofm.ro...


AtaşamentMărime
Scan001.PDF126.5 KB

Achizitii servicii de evaluare bunuri

Anunt privind incheierea unui contract de prestari servicii în vederea intocmirii unui raport de evaluarea a bunurilor care au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de uzura, nu mai pot primi o alta destinatie sau utilizare si nici nu pot fi reparate, reconditionate, adaptate sau modernizate. Potentialii ofertanti pot depune o oferta tehnico-financiara pana la data de 03.10.2016, ora 10.00 .
 
 

AtaşamentMărime
Anunt de participare.PDF85.33 KB

Anunt Servicii de FORMARE PROFESIONALA LA CNFPPP -Curs Specialist in Economie Sociala

Servicii de FORMARE PROFESIONALA LA CNFPPP din cadrul ANOFM -Curs Specialist in
Economie Sociala

AtaşamentMărime
ANUNT CURS SPECIALIST IN ECONOMIE SOCIALA.pdf850.91 KB

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - ID155212-Servicii hoteliere-14-18.12.2015

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă - proiect „Imbunatatirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilitati- ID155212", are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Servicii hoteliere- CPV 5510000-1.

1. Procedura aplicată pentru atribuire este cea stabilită prin Normele procedurale interne privind achiziţia publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 591/03.11.2014;
2. Sursa de finanţare: FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare": FSE - 75%, Contribuţia proprie a Solicitantului - 25%;
3. Oferta depusă de operatorii economici trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini;
4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2015, ora 9:00;
5. Limba de redactare a ofertei: română;
6. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut;
7. Perioada de executare a contractului:1 luna;
8. Adresa la care se depune oferta: str. Avalansei nr.20-22, sector 4, Bucuresti;
9. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 10.12.2015, ora 8.30;
10. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon 0213039843 si la adresa de email: eliza.cretu@anofm.ro

AtaşamentMărime
docu_14-18-12-2015.pdf767.54 KB

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - ID155212-Servicii hoteliere- CPV 5510000-1

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă - proiect „Imbunatatirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilitati- ID155212", are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Servicii hoteliere- CPV 5510000-1.


1. Procedura aplicată pentru atribuire este cea stabilită prin Normele procedurale interne privind achiziţia publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 591/03.11.2014;
2. Sursa de finanţare: FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare": FSE - 75%, Contribuţia proprie a Solicitantului - 25%;
3. Oferta depusă de operatorii economici trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini;
4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.11.2015, ora 16:00;
5. Limba de redactare a ofertei: română;
6. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut;
7. Perioada de executare a contractului: două (2) luni;
8. Adresa la care se depune oferta: str. Avalansei nr.20-22, sector 4, Bucuresti;
9. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 26.11.2015, ora 10;
10. Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon 0213039843 si la adresa de email: eliza.cretu@anofm.ro

AtaşamentMărime
documentatie serv hoteliere 155212.doc343.5 KB
Emite conţinut
urchinTracker();