ANOFM

Comunicat de presă - Cardul Profesional European 2 - un sistem integrat la nivel național

În cadrul Proiectului „Cardul Profesional European - soluție europeană în căutarea unui loc de muncă" - ID 64305 a fost introdus ca instrument inovator cardul.
Ideea unui card care să ateste calificarea unei persoane în căutarea unui loc de muncă a fost inspirată de prevederile Directivei 2005/36/CE.
Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la crearea unui card profesional european pentru furnizorii de servicii (2008/2172(INI)) subliniază faptul că un card profesional european ar putea fi un avantaj chiar pentru profesiile nereglementate și nearmonizate, având în vedere că ar avea un rol informativ în special pentru angajatori și consumatori.

"Conform acestui sistem, autoritățile din statul membru receptor nu ar mai fi nevoite să mobilizeze resurse administrative pentru a verifica toate informațiile care au fost deja analizate de statul membru de origine. Verificarea valabilității cardului în sine ar putea fi suficientă pentru a confirma că titularul are dreptul de a-și exercita profesia în statul membru gazdă."
Cât de important poate fi acest card, „un simplu plastic", pentru un angajator din străinătate (de exemplu, Franța)? Poate fi dat exemplul unei tinere din Zalău care pleacă în Franța și care a solicitat de urgență un astfel de card, fără de care angajatorul nu o va angaja.

AtaşamentMărime
comunicat de presa card 1&2.pdf615.14 KB
Emite conţinut
urchinTracker();