ANOFM

11.355 locuri de muncă vacante în perioada 14-20 octombrie 2011

            Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 11.355 locuri de muncă, în perioada 14-20 octombrie 2011.

             Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ:
            Municipiul Bucureşti- 963, Iaşi- 758, Cluj- 696, Braşov- 646, Dolj- 644, Timiş- 465, Neamţ- 405, Hunedoara- 402, Călăraşi- 372, Mureş- 354, Bihor- 331, Harghita- 322, Arad- 320, Prahova- 311, Satu Mare- 293, Constanţa- 289, Vaslui- 279, Vâlcea- 275, Dâmboviţa- 275, Sibiu- 260, Tulcea- 203, Giurgiu- 200, Maramureş- 198, Teleorman- 191, Bacău- 188, Alba- 177, Bistriţa-Năsăud- 176, Gorj- 172, Vrancea- 166, Argeş- 158, Ilfov- 152, Brăila- 112, Suceava- 111, Buzău- 88, Covasna- 88, Sălaj- 58, Botoşani- 56, Ialomiţa- 49, Mehedinţi- 48, Galaţi- 41, Olt- 41, Caraş-Severin- 22.

             La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 784 locuri de muncă, după cum urmează: ingineri şi subingineri (inginer mecanic - 29, inginer construcţii civile, industriale şi agricole- 23, inginer nave- 17, inginer producţie- 17, inginer autovehicule rutiere- 14 etc.), referent de specialitate financiar- contabilitate- 55, programator- 36, consilier financiar-bancar- 25, contabil şef- 24, manager- 18, inspector asigurări- 18, cercetător în chimie- 10 etc.

            Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 10.571 locuri de muncă, dintre care:

• confecţioner-asamblor articole din textile - 999;
• operator confecţioner în industria de îmbrăcăminte-ţesături, tricotaje, mat. sintetice - 734;
• muncitor necalificat in industria confectiilor - 666;
• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor- 315;
• lucrător comercial- 312;
• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide- 300;
• agent vânzări- 198;
• agent securitate- 192;
• vânzător- 126;
• şofer de autoturisme şi camionete- 126;
• agent servicii client- 107;
• agent de asigurare- 105;
• asistent medical generalist- 44;
• femeie de serviciu- 42;
• asistent in relaţii publice şi comunicare (studii medii)- 29 etc.

              Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php , unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.


              Facem precizarea că unele agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă actualizează zilnic locurile de muncă vacante, în funcţie de perioada de valabilitate a ofertelor, motiv pentru care pot interveni diferenţe între locurile de muncă vacante afişate pe site-ul ANOFM şi cele ale agenţiilor judeţene.

 

 

 

10.701 locuri de muncă vacante în perioada 7-13 octombrie 2011

              Potrivit datelor rezultate din declaraţiile agenţilor economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) sunt înregistrate 10.701 locuri de muncă, în perioada 7-13 octombrie 2011.

              Situaţia locurilor de muncă vacante, în fiecare judeţ:
             Dolj- 894; Municipiul Bucureşti- 861; Iaşi- 760; Timiş- 546; Neamţ- 540; Cluj- 520; Braşov- 452; Constanţa- 384; Vâlcea- 352; Arad- 328; Mureş- 320; Hunedoara- 312; Călăraşi- 309; Harghita- 309; Bihor- 299; Satu Mare- 274; Vaslui- 255; Alba- 208; Tulcea- 203; Bacău- 194; Sibiu- 189; Ilfov- 180; Bistriţa-Năsăud- 167; Gorj- 165; Teleorman- 154; Botoşani- 150; Prahova- 151; Dâmboviţa- 148; Suceava- 143; Giurgiu- 139; Maramureş- 120; Argeş- 114; Brăila- 90; Sălaj- 81; Covasna- 76; Buzău- 68; Ialomiţa- 62; Mehedinţi- 49; Vrancea- 42; Galaţi- 42; Olt- 41; Caraş-Severin- 10.

              La nivel naţional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 683 locuri de muncă, după cum urmează: ingineri şi subingineri (inginer mecanic - 26, inginer construcţii civile, industriale şi agricole- 23, inginer nave- 19, inginer producţie- 13, proiectant inginer mecanic- 13, inginer automatist- 13 etc.), programator- 26, contabil şef- 24, consilier financiar-bancar- 24, manager- 20, profesor în învăţământul gimnazial- 18, consilier vânzări asigurări- 16, analist servicii client- 13, consultant fiscal- 10, cercetător în chimie - 10 etc.

           Pentru studii medii, profesionale şi lucrători necalificaţi sunt disponibile 10.018 locuri de muncă, dintre care:

 confecţioner-asamblor articole din textile - 796;
 operator confecţioner în industria de îmbrăcăminte-ţesături, tricotaje, mat. sintetice - 664;
 muncitor necalificat in industria confectiilor - 566;
 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide- 306;
 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor- 258;
 manipulant mărfuri- 202;
 muncitor necalificat la întreţinere drumuri, şosele, poduri, baraje- 189;
 lucrător comercial- 170;
 agent securitate- 167;
 agent vânzări- 162;
 vânzător- 143;
 spălător vehicule- 61;
 curier- 55;
 şofer autobuz- 54;
 femeie de serviciu- 42;
 gestionar depozit- 32;
 cofetar- 23 etc.

 

 

         Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă sau pot accesa adresa de internet http://lmv.anofm.ro/index_lmv.php , unde pot vizualiza locurile de muncă vacante oferite în fiecare judeţ, pe meserii, precum şi persoanele de contact cărora le pot solicita informaţii suplimentare.


       Facem precizarea că unele agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă actualizează zilnic locurile de muncă vacante, în funcţie de perioada de valabilitate a ofertelor, motiv pentru care pot interveni diferenţe între locurile de muncă vacante afişate pe site-ul ANOFM şi cele ale agenţiilor judeţene.

Call-center pentru lucrătorii români din Spania

            Începând cu data de 6 octombrie 2011, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă funcţionează serviciul de call-center, ce se adresează persoanelor care doresc informaţii despre noile reglementări privind piaţa muncii din Spania, precum şi celor care lucrează în această ţară.
            Serviciul funcţionează de luni până vineri, între orele 09.00- 21.00 (ora României), iar apelurile vor fi preluate de specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Sesizările, eventualele abuzuri şi/sau încălcări ale legii, primite de operatori, vor fi semnalate imediat autorităţilor spaniole, prin intermediul ataşatului pe probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei României la Madrid.
           Serviciul poate fi apelat din Spania, la numărul de telefon: 0034-91.343.33.00 şi din România, la telefon : 021- 9256. Apelurile sunt taxate cu tarif normal pentru convorbiri naţionale din orice reţea fixă sau mobilă.

Formulare europene în domeniul securităţii sociale


            Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul CE 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 883/2004 sunt aplicabile în relaţia cu statele membre UE începând cu data de 1 mai 2010.

             Regulamentele CE 1408/71 şi 574/72 continuă să se aplice în relaţia cu statele Spaţiului Economic European (SEE) - Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, precum şi cu Elveţia, până la data semnării acordurilor între UE şi statele respective cu privire la aplicarea noilor Regulamente 883/2004 şi 987/2009.

         Incepand cu data de 1 aprilie 2012, noile Regulamente CE 883/2004 si 987/2009 au devenit aplicabile in relatia cu Elvetia.

La data de 1 iunie 2012, noile regulamente au devenit aplicabile in relatia cu Islanda, Liechtenstein si Norvegia. Incepand cu aceasta data, Regulamentele CE 1408/71 si 574/72 se abroga.

Cu toate acestea, conform Deciziei E1, completata cu Decizia E3, a Comisiei Administrative pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranţi, pe perioada de tranziţie la schimbul electronic de date, respectiv până la data de 30 aprilie 2014,in aplicarea prevederilor noilor Regulamente CE 883/2004 şi 987/2009, instituţiile competente in materie de somaj din statele membre UE/SEE si din Elvetia pot continua sa utilizeze o parte din formularele folosite in aplicarea vechilor regulamente 1408/71 si 574/72, respectiv:
- E 301 pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj
- E 302 pentru certificarea informaţiilor referitoare la membrii de familie cu domiciliul in Romania aflati in intretinerea somerului din alt stat membru

               De asemenea, pentru aplicarea dispoziţiilor noilor regulamente, sunt prevăzute următoarele documente portabile care circulă numai în relaţia instituţie - client - instituție:
U1 - certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj/este echivalentul lui E 301 în circuitul instituţie-client-instituţie
U2 - certifică perioada în care un şomer îşi menţine dreptul la prestaţii de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt stat membru/înlocuieşte E 303 în circuitul instituţie - client - instituţie
U3 - menţionează circumstanţele de natură să afecteze dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei pe care o aplică instituţia care emite documentul /înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie - client - instituţie şi este complementar unui U2

              Instituţia din România competenteă pentru eliberarea formularelor de mai sus este agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu sau reşedinţă a solicitantului.
              Pe teritoriul statelor UE/SEE, are competenţă pentru eliberarea formularelor de mai sus instituţia omoloagă AJOFM.

AtaşamentMărime
Form E 301 roum nou.doc103 KB
Form E 302 roum nou.doc77.5 KB
Form E 303-0 roum nou.doc74 KB
Form E 303-1 roum nou.doc76 KB
Form E 303-2 roum nou.doc79.5 KB
Form E 303-3 roum nou.doc80.5 KB
Form E 303-4 roum nou.doc95 KB
Form E 303-5 nou.doc63.5 KB
non_fillable_U1_RO.pdf219.49 KB
official_non_fillable_version_U2 RO.pdf161.88 KB
official_non_fillable_version_U3 RO.pdf168.72 KB
Emite conţinut
urchinTracker();