ANOFM

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 15.12.2015 (proba scrisă) şi 17.12.2015 (interviul), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant: Inspector  clasa I, grad profesional principal -  Directia Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ;Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante:Ø   Pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;Ø   Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 5 ani;Ø   Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet – nivel mediu;Ø   Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;Programul concursului: 15.12.2015 – ora 900 – proba scrisă 17.12.2015 – ora 1200 – interviul;Înscrierile se fac în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a –III– a, la sediul ANOFM.

AtaşamentMărime
bibliografie.pdf39.65 KB
Emite conţinut
urchinTracker();