ANOFM

ANOFM a semnat un Protocol de colaborare cu AIPPIMM

Evenimentul de semnare a Protocolului a avut loc marţi, 03.04.2012, la sediul AIPPIMM, str. Poteraşi nr. 11, sector 4, Bucureşti.
Protocolul de colaborare dintre ANOFM şi AIPPIMM a fost semnat de doamna Elvira Rodica Andronescu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi domnul Ion Cristian Haiduc, preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, având ca principale obiective dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre părţi, conform atribuţiilor şi competenţelor deţinute, în scopul asigurării dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi a creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă.

Prin colaborarea cu Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii se urmăreşte: realizarea în comun a unor evenimente cu impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cum ar fi: târguri, expoziţii, burse ale locurilor de muncă, campanii de informare, simpozioane, conferinţe s.a.m.d.;informarea reciprocă despre problemele de interes comun identificate în activitatea desfaşurată de acestea, în vederea adoptării de măsuri în consecinţă;organizarea de training-uri şi seminarii de informare în domeniile de interes comun pentru personalul ANOFM şi AIPPIMM precum şi al structurilor teritoriale ale acestora.

Emite conţinut
urchinTracker();