ANOFM

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 30.08.2016, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post vacant:

inspector, grad profesional asistent-Serviciul Financiar Contabil

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
• Pregătire de specialitate - studiiuniversitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
• Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 1 an;
• Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet- nivel mediu;
• Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a -III- a, la sediul ANOFM.

 

AtaşamentMărime
Bibliografie Buget.pdf50.22 KB
Emite conţinut
urchinTracker();