ANOFM

Achizitie de servicii organizare vizite de studiu - proiect SOLISS ID131977

ANUNŢ

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de servicii având ca obiect servicii de organizare vizite de studiu pentru proiectul SOLISS - SOLuţii Inovative "Self Service" POSDRU/123/4.1/S/131977, COD CPV 63510000-7.
1. Procedura aplicată pentru atribuire este cea stabilită prin Normele procedurale interne privind achiziţia publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 591/03.11.2014 .
2. Sursa de finanţare: Fonduri europene - POSDRU.
3. Oferta depusă de operatorii economici trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.01.2015.
5. Limba de redactare a ofertei: română
6. Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
7. Perioada de executare a contractului: 30 zile
8. Adresa la care se depune oferta: municipiul București, str. Avalanşei nr.20-22, sector 4.
9. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 10.
10.Data şi ora limită de deschidere a ofertelor: 30.01.2015, ora 11.
11.Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon: 021.303.98.43, sau email: catalin.dragan@anofm.ro.

AtaşamentMărime
01.documentatie Vizite Studiu.pdf13.29 MB
03.Formulare.doc90.5 KB
02.CAIETUL DE SARCINI.doc151.5 KB
raspuns la solicitarea de clarificari nr.1.doc108 KB
raspuns la solicitarea de clarificari nr.2.doc111 KB
raspuns la solicitarea de clarificari nr.3.doc111 KB
raspuns la solicitarea de clarificari nr.4.doc109.5 KB
raspuns la solicitarea de clarificari nr.5.doc111.5 KB

Achizitie de servicii organizare evenimente - proiect SOLISS - ID131977 - 18-20 februarie 2015 Bucuresti, Sibiu

Agentia Nationala Pentru Ocuparea Fortei de Munca- proiect SOLISS - SOLutii Inovative "Self Service", POSDRU/123/4.1/S/131977, are onoarea sa va invite sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Servicii organizare evenimente interne- CPV 79952000-2, 55120000-7, 55100000-1-Bucuresti si Sibiu 18-20 februarie 2015, pentru proiectul: SOLISS - SOLutii Inovative "Self Service", POSDRU/123/4.1/S/131977.
1.Procedura aplicată pentru atribuire este cea stabilită prin Normele procedurale interne privind achiziţia publică de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2B la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 591/03.11.2014;

2.Sursa de finanţare: FSE prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare": FSE - 75%, Contribuţia proprie a Solicitantului - 25% ;

3.Oferta depusă de operatorii economici trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

4.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2015, ora 16:00;

5.Limba de redactare a ofertei: română;

6.Criteriul de atribuire care se va aplica pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut;

7.Perioada de executare a contractului: două (2) luni;

8.Adresa la care se depune oferta: str. Avalansei nr.20-22, sector 4, Bucuresti;

9.Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 29.01.2015 ora 10.00;

10.Informaţii suplimentare pot fi solicitate la telefon 0213039843.

AtaşamentMărime
01.documentatie atribuire AL 18-20.02.2015.pdf9.74 MB
02.CAIETUL DE SARCINI SOLISS.doc79 KB
03.Formulare.doc73 KB
raspuns la solicitarea de clarificari nr.1.doc107.5 KB
raspuns la solicitarea de clarificari nr.2.doc108 KB
Emite conţinut
urchinTracker();