Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Concurs post vacant - Serviciul Control si Recuperare Debite

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 26.03.2018, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier, grad profesional superior - Serviciul Control şi recuperare debite; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
Emite conţinut
urchinTracker();