Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Anunţ - Cetăţenii români pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă facilitează obţinerea de locuri de muncă în domeniul construcţiilor în Israel.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE - ID155212-Servicii hoteliere- CPV 5510000-1

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă - proiect „Imbunatatirea serviciilor pentru persoanele cu dizabilitati- ID155212", are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Servicii hoteliere- CPV 5510000-1.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE-proiect ID155294" -- Servicii hoteliere

Agenţia Naţională Pentru Ocuparea Forţei de Muncă - proiect „Sprijinirea tinerilor prin promovarea uceniciei - ID155294", are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de Servicii hoteliere- CPV 5510000-1.

Anunţ în vederea achiziţionării de servicii hoteliere-INSTRUMENT INOVATIV DE MONITORIZARE A MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE -ID15531

În cadrul proiectului „INSTRUMENT INOVATIV DE MONITORIZARE A MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE -ID155314", va avea loc conferinta de inchidere a proiectului. În acest context, Agentia Naţională pentru proiectul „INSTRUMENT INOVATIV DE MONITORIZARE A MASURILOR ACTIVE DE OCUPARE -ID155314" servicii hoteliere -cpv 55100000-1, servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel-organizare workshopuri-cpv 55120000-7, pentru perioada 16-18.12.2015.

Emite conţinut
urchinTracker();