Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Anunţ - Cetăţenii români pot obţine locuri de muncă în construcţii, în Israel

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă facilitează obţinerea de locuri de muncă în domeniul construcţiilor în Israel.

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 25.02.2016 (proba scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei următorul post vacant:

Consilier clasa I, grad profesional superior -Serviciul Financiar Contabil din cadrul Direcţiei Administrarea Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj

Concurs post vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Sector 4, Str.Avalanşei nr.20-22, scoate la concurs, în data de 25.02.2016 (proba scrisă), ora 09:00, la sediul agenţiei, următorul post vacant: Auditor clasa I, grad profesional superior -Compartiment Audit Public Intern

Concurs post temporar vacant

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucuresti, Str. Avalanşei, nr.20-22, sector 4, scoate la concurs, în data de 01.02.2016 (proba scrisă), la sediul agenţiei următorul post temporar vacant:
Inspector clasa I, grad profesional principal - Compartiment Gestiune Funcţii Publice şi Perfecţionare Profesională

Emite conţinut
urchinTracker();