Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aplică politicile şi strategiile în domeniul ocupării şi formării profesionale a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Varstnice.

Concurs post vacant

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 20.09.2017, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier, grad profesional superior - Serviciul Acorduri bilaterale şi desemnare parteneri EURES, Direcția Coordonarea Reţelei Internaţionale EURES, Acorduri şi Relaţii Internaţionale; 

Emite conţinut
urchinTracker();